Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2017

Protokół
z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
  w dniu 03 kwietnia 2017 r, o godz. 10.00
w sprawie wytypowania laureatów  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2017

 

Porządek obrad:

 1. Prezentacja wniosków o przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.
 2. Dyskusja i głosowanie.
 3. Ogłoszenie wyników – wyłonienie laureatów
 4. Uwagi i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin odbyło się w dniu 03 kwietnia 2017 r, o godz. 10.00 w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji:

-   Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

Członkowie Komisji:

 1. Arkadiusz Buszko Członek Prezydenckiej Rady Kultury
 2. dr Bazyli Baran – przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin
 3. Mirosław Gawęda – Dyrektor Teatru Współczesnego
 4. Robert Grabowski – przedstawiciel Szczecińskiej Agencji Artystycznej
 5. dr hab. Barbara Halec – przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 6. Mirosław Kosiński – Prezes Oddziału Szczecińskiego ZASP
 7. Artur Daniel Liskowacki- Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury
 8. dr hab. Bartłomiej Otocki -  przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 9. Dorota Serwa – Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Sekretarz Komisji:

    10) Joanna Kozakowska  – główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji przypomniała o obowiązujących aktach prawnych dotyczących zasad przyznawania stypendiów (Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048),  Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.

Przewodnicząca i członkowie Komisji złożyli oświadczenia o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin. Każdy z członków komisji otrzymał listę kandydatów do stypendium wraz z opisami autorskich projektów w dziedzinie literatury, filmu, teatru, muzyki, sztuk wizualnych i upowszechniania kultury.  

Przewodnicząca Komisji powiadomiła zebranych, że w budżecie, którym dysponuje Wydział Kultury,  na stypendia twórcze w 2017 r. jest przeznaczone  80 000,00 zł. Najmniejsze stypendium nie może być niższe niż połowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku ( 4275,28 zł.)  tj. nie może być niższe od kwoty 2137,64zł., a najwyższe stypendium nie może przekroczyć trzykrotności tegoż wynagrodzenia, czyli 12.825,84zł.. W ogłoszeniu o naborze wniosków  podano do publicznej wiadomości, że maksymalna kwota stypendium wyniesie  12.000 zł.

Do Wydziału Kultury wpłynęły 72 wnioski, z przyczyn formalnych odrzucono 6 projektów, ponieważ nie spełniały warunków regulaminu. Komisja przystąpiła do omawiania pozostałych 66 zgłoszonych propozycji. W efekcie wielokrotnego   głosowania wyłoniono 9 projektów, które komisja zarekomendowała do realizacji  jako Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2017:

 1. Monodram na podstawie reportażu Krzysztofa Kąkolewskiego pt.: „Jak umierają nieśmiertelni” w wykonaniu Macieja Litkowskiego – kwota 8.000 zł.
 2. „Klosterhof” – multimedialne przedstawienie przygotowywane przez Janusza Turkowskiego – kwota 10.000 zł.
 3. “PIOUN. Nuty odzyskane. Regained sounds”.- stworzenie repertuaru muzycznego i nagranie płyty – projekt Mateusza Czarnowskiego – kwota 10.000 zł
 4. Tomasz Licak& Pomeranian Youth Big Band. Realizacja koncertu, warsztatów oraz rejestracja i publikacja koncertu z kompozycjami inspirowanymi polskim oraz skandynawskim folklorem w aranżacji na 20 osobowy Big Band – kwota 8.000 zł
 5. „Historia kręci drejdlem. Studia i szkice (nie tylko) z dziejów szczecińskich Żydów” – zebranie materiałów źródłowych, opracowanie w formie tekstów i wydanie publikacji – projekt Eryka Krasuckiego, kwota 10.000 zł.
 6. „Historie wypalone. Szlak pamięci miejsca” - opracowanie i stworzenie mapy wyobrażeniowej miejsca (szlaku kultury miejsca) w ramach wspólnej pracy w międzypokoleniowym zespole kreatywnym w oparciu o pamięć zbiorową i historię miejsca oddalonego od centrum miasta/kultury (Osiedle Dąbie) – projekt Kingi Rabińskiej, kwota 6.000 zł.
 7. Scenariusz i realizacja filmu dokumentalnego o braciach Zielińskich - Wojciechu, artyście malarzu i Jerzym - operatorze filmowym – projekt zgłoszony przez Marka Osajdę  -  kwota 10.000 zł.
 8. „Reklama (nie)wdzięczna – w poszukiwaniu wizualnej tożsamości miasta” - projekt edukacyjno-graficzny, zgłoszony przez Adę Krawczak, którego celem jest stworzenie strony internetowej oraz wystawy poświęconej  - obecnej i dawnej - przestrzeni reklamowej miasta; kwota 10.000 zł.
 9. Animal product / produkt zwierzęcy - projekt  Katarzyny Szeszyckiej obejmuje: badanie artystyczno - naukowe, cykl fotografii, cykl malarski, film / obiekty, wystawę indywidualną, katalog, upublicznienie; kwota – 8.000 zł.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała listę wyżej wymienionych projektów  i proponowane kwoty. Jednocześnie  ustalono, że w przypadku rezygnacji  ze stypendium i niepodpisania przez laureata umowy stypendialnej z powodu niewystarczającej kwoty dofinasowania, powstałe w ten sposób wolne środki będą rozdysponowane po  równo pozostałym laureatom, którzy nie otrzymali  oczekiwanej kwoty stypendium.

Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury – p. Artur Daniel  Liskowacki stwierdził, że w stosunku do zgłoszonych wniosków kwota przeznaczona na Stypendia Twórcze  Miasta Szczecin w 2017 roku jest niewystarczająca i postulował, aby wynosiła co najmniej 100.000 zł. 

Na tym obrady Komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
Agata Stankiewicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2017/01/24, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/04/20 10:50:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/04/20 10:50:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/04/19 11:34:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/24 13:00:15 nowa pozycja