Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji

Komisja:Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
Tematyka posiedzenia:Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Nr posiedzenia komisji:24
Data rozpoczęcia posiedzenia:2019/11/27 11:00:00
Data zakończenia posiedzenia:2019/11/27 13:00:00
Sala Nr:161
Posiedzenie wyjazdowe:Nie
Przewodniczył:Dzikowski Władysław 

Obecni Radni na posiedzeniu komisji:
Lp. Nazwisko Imię
1.  Balicka   Jolanta  
2.  Dąbrowski   Witold  
3.  Dzikowski   Władysław  
4.  Grenda   Agata  
5.  Jackowski   Dominika  
6.  Kadłubowski   Łukasz  
7.  Łongiewska-Wijas   Edyta  
8.  Posłuszny   Jan  
9.  Ussarz   Maciej  
10.  Żylik   Mirosław  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Protokół z posiedzenia komisji