Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 326/22 w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025

Data podpisania: 2022/07/18

Data wejścia w życie: 2022/07/18


ZARZĄDZENIE NR 326/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 41e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz § 1 i § 2 Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r., Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025, zwaną dalej Radą, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327), w której skład wchodzą:
Przedstawiciele Rady Miasta Szczecin:
1) Marek Kolbowicz - przedstawiciel Klubu radnych Koalicja Samorządowa Szczecin Rady Miasta Szczecin,
2) Edyta Łongiewska-Wijas - przedstawicielka Radnych niezrzeszonych Rady Miasta Szczecin,
3) Krzysztof Romianowski - przedstawiciel Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta Szczecin,
4) Przemysław Słowik - przedstawiciel Klubu radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Szczecin;
Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
5) Wiktor Głowacki - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZAFOS”,
6) Jacek Kleczaj - przedstawiciel Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
7) Stanisław Kołpaczyński - przedstawiciel Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG,
8) Marzena Malanowska - przedstawicielka Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,
9) Katarzyna Michno - przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie,
10) Paulina Romanowicz - przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna Forum,
11) Paulina Stok – Stocka - przedstawicielka Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie Sztuki”,
12) Małgorzata Śmigielska- Matulaniec - przedstawicielka Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SPORT”,
13) Jacek Wójcikiewicz - przedstawiciel IGA’cki Band czyli Szczecińskiej Akademii Szantowej;
Przedstawiciele Prezydenta Miasta Szczecin:
14) Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin,
15) Edyta Domińczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin,
16) Marcin Kowalski - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,
17) Agnieszka Maćkowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;
18) Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.
§ 2. Obsługę administracyjno – organizacyjną Rady zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 124/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2022/07/25, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2022/07/25 08:56:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2022/07/25 08:56:01 nowa pozycja