Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 326/22 w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025

Data podpisania: 2022/07/18

Data wejścia w życie: 2022/07/18


ZARZĄDZENIE NR 326/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 41e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz § 1 i § 2 Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r., Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025, zwaną dalej Radą, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327), w której skład wchodzą:
Przedstawiciele Rady Miasta Szczecin:
1) Marek Kolbowicz - przedstawiciel Klubu radnych Koalicja Samorządowa Szczecin Rady Miasta Szczecin,
2) Edyta Łongiewska-Wijas - przedstawicielka Radnych niezrzeszonych Rady Miasta Szczecin,
3) Krzysztof Romianowski - przedstawiciel Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta Szczecin,
4) Przemysław Słowik - przedstawiciel Klubu radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Szczecin;
Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
5) Wiktor Głowacki - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZAFOS”,
6) Jacek Kleczaj - przedstawiciel Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
7) Stanisław Kołpaczyński - przedstawiciel Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG,
8) Marzena Malanowska - przedstawicielka Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,
9) Katarzyna Michno - przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie,
10) Paulina Romanowicz - przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna Forum,
11) Paulina Stok – Stocka - przedstawicielka Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie Sztuki”,
12) Małgorzata Śmigielska- Matulaniec - przedstawicielka Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SPORT”,
13) Jacek Wójcikiewicz - przedstawiciel IGA’cki Band czyli Szczecińskiej Akademii Szantowej;
Przedstawiciele Prezydenta Miasta Szczecin:
14) Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin,
15) Edyta Domińczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin,
16) Marcin Kowalski - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,
17) Agnieszka Maćkowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;
18) Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.
§ 2. Obsługę administracyjno – organizacyjną Rady zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 124/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2022/07/25, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2022/07/25 08:56:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2022/07/25 08:56:01 nowa pozycja