Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest dla Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41e i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;
3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
4) opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami;
5) opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy;
7) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
8) wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych;
9) współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego;
10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
12) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;

udostępnił: Biuro Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/01/27, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2020/08/21 10:33:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2020/08/21 10:33:11 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:21:36 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:13:09 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:11:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/15 09:56:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 13:08:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/27 12:03:27 nowa pozycja