Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwalne akty prawne

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY:

2019: Uchwała Nr I/4/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok  

2018: Uchwała Nr XXXIV/932/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017  r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok  

2017: Uchwała Nr XXIV/571/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2016 r. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  

2016: Uchwała Nr XIII/298/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 

2015: Uchwała Nr XLVI /1365/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" 

2014: Uchwała Nr XXXV/1022/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

2013: Uchwała Nr XXXIII/976/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"  Uchwała Nr XXIV/707/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

2012: Uchwała Nr XIII/311/11 Rady Miasta Szczecin w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

2011: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 

2010: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 

2009: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku

2008: Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku

2007: Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok

2006: Program wspólpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

2005: Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

2004: Program wspólpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok

RAPORTY Z REALIZACJI PROGRAMÓW:

2018: RAPORT

2017: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2016: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2015: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2014: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2013: RAPORT ZAŁĄCZNIK

2012: RAPORT

2011: RAPORT

2008: RAPORT 

INNE:   

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2016r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych

Załącznik do Raportu z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku pn. "Zadania publiczne przewidziane do zlecania organizacjom w 2013 roku - wysokość kwot udzielonych dotacji w stosunku do kwot zaplanowanych"

Uchwała Nr XXXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 74/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała NR XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania

Zarządzenie Nr 635/10 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25)

Zarządzenie Nr 583/08 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 662/07 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartych konkursów ofert 

Zasady zlecania zadań publicznych w trybie OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT oraz przydziału lokali komunalnych - Zarządzenie 123/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2006 roku

Zasady zlecania zadań publicznych w trybie OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT oraz przydziału lokali komunalnych - Zarządzenie Nr 639/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dn. 27 grudnia 2005r.

Rozporządzenie o obowiązku badania sprawozdań organizacji pożytku publicznego

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/01/03, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2020/01/03 09:49:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2020/01/03 09:49:55 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:48:13 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:25:23 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:24:12 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:11:48 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 09:09:30 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 08:53:50 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 08:38:38 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/02 12:52:30 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/02 10:29:00 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2012/10/17 12:24:39 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2012/10/17 12:10:04 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2012/10/09 11:05:18 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2012/09/13 11:04:23 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2012/09/05 15:08:43 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:33:05 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:31:32 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:25:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/09/03 13:20:30 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2012/09/03 12:34:09 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2012/08/23 16:00:47 nowa pozycja