Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego

Do szczegółowych zadań Biura Dialogu Obywatelskiego należą:

Aktywizacja społeczności lokalnej i rozwijanie dialogu z mieszkańcami, poprzez które rozumie się:

 • koordynowanie działań dotyczących prowadzenia na terenie Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu - www.konsultuj.szczecin.pl, w tym Szczeciński Budżet Obywatelski
 • Inicjatywa lokalna
 • współpraca z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji:
 1.  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 2.  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
 3.  Szczeciński Inkubator Kultury INKU
 4.  Regionalne Centrum Wolontariatu
 5.  Biuro Porad Obywatelskich
 6.  Centrum Aktywności Lokalnej CAL Warszewo
 7.  Walne Spotkania Organizacji Pozarządowych
 8.  Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych "POD PLATANAMI"
 9.  Gala Obywatelska
 10.  Akcja Przekaż 1% szczecińskim OPP
 11.  Baza danych szczecińskich organizacji pozarządowych wraz z ankietą weryfikacyjną
 12.  Miejski newsletter oraz prowadzenia aktualności dotyczących organizacji pozarządowych
 13.  Przygotowanie lokalnych aktów prawnych, dotyczących sektora pozarządowego, w szczególności rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 14.  Koordynacja działań dot. dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami i fundacjami:

 1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń, w tym żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków, czy też złożenia niezbędnych wyjaśnień, występowanie z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia lub o rozwiązanie stowarzyszenia;
 2. nadzór nad działalnością fundacji, w tym występowanie z wnioskiem do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa;
 3. nadzór nad działalnością klubów sportowych; 
 4. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
 5. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
 6. prowadzenie ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. prowadzenie spraw stowarzyszeń, jednostek terenowych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, związków sportowych i innych organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego;
 8. pomoc dla organizacji pozarządowych przy składaniu wniosków, przeprowadzania procedur w urzędzie, przy zakładaniu nowych organizacji etc.

 Koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:

 1. współpraca w zakresie realizowania programów i projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizowania spotkań z udziałem przedstawicieli Miasta;
 2. monitorowanie współpracy Miasta z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz prowadzenie działalności sprawozdawczej w tym zakresie.
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2021/04/15, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2021/04/15 12:47:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2021/04/15 12:47:25 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/22 11:56:29 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/22 11:45:22 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/22 09:58:52 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/22 08:56:11 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/22 08:21:19 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/11/19 13:16:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2017/02/16 10:36:25 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2015/03/23 12:22:59 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2010/04/13 13:27:10 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2010/01/25 13:52:05 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/11/02 08:52:43 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2007/08/23 12:14:27 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/04/19 08:10:19 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/04/11 14:46:13 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/02/14 11:01:29 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/01/19 09:42:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/01/11 14:01:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/01/11 13:57:09 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2005/01/07 15:13:48 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/12/14 08:21:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2004/12/13 14:29:11 nowa pozycja