Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Graficzna prezentacja mapy akustycznej

Wprowadzenie

Prezentacja graficzna mapy akustycznej do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

Mapy charakteryzują hałas emitowany z poszczególnych źródeł (hałas drogowy, szynowy, przemysłowy), prezentują stan akustyczny środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których występuje przekroczenie dopuszczalnych norm, zestawiają wyniki zebranych materiałow źródłowych (akustycznych i nieakustycznych) pozyskanych ze współpracy z wieloma podmiotami - zarówno Wydziałami Urzędu Miatsta Szczecin, jak również jednostakmi zewnętrznymi.

Dopuszczalne normy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dm. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826).

 1. Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LDWN
 2. Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LN
 3. Imisja hałasu komunikacyjnego - kolejowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LDWN
 4. Imisja hałasu komunikacyjnego - kolejowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LN
 5. Imisja hałasu przemysłowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LDWN
 6. Imisja hałasu przemysłowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LN
 7. Imisja hałasu komunikacyjnego - tramwajowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LDWN
 8. Imisja hałasu komunikacyjnego - tramwajowego 2019 wyrażona wskaźnikiem LN
 9. Wielkość przekroczeń hałasu drogowego 2019 - wskaźnik LDWN
 10. Wielkość przekroczeń hałasu drogowego 2019 - wskaźnik LN
 11. Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego 2019 - wskaźnik LDWN
 12. Wielkość przekroczeń hałasu tramwajowego 2019 - wskaźnik LN
 13. Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego 2019 - wskaźnik LDWN
 14. Wielkość przekroczeń hałasu kolejowego 2019 - wskaźnik LN
 15. Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego 2019 - wskaźnik LDWN
 16. Wielkość przekroczeń hałasu przemysłowego 2019 - wskaźnik LN
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2008/11/12, odpowiedzialny/a: dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/08/11 09:00:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/08/11 09:00:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2013/10/21 13:10:21 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/07/27 13:58:01 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/18 08:31:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/17 13:39:39 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/17 11:16:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 14:11:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 14:05:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:03:05 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 13:50:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 13:37:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/12 14:30:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/12 14:29:23 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 13:42:27 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 13:35:51 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 12:53:33 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 12:45:56 nowa pozycja