Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Graficzna prezentacja mapy akustycznej

Wprowadzenie

Prezentacja graficzna mapy akustycznej do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

Mapy charakteryzują hałas emitowany z poszczególnych źródeł (hałas drogowy, szynowy, przemysłowy), prezentują stan akustyczny środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których występuje przekroczenie dopuszczalnych norm, zestawiają wyniki zebranych materiałow źródłowych (akustycznych i nieakustycznych) pozyskanych ze współpracy z wieloma podmiotami - zarówno Wydziałami Urzędu Miatsta Szczecin, jak również jednostakmi zewnętrznymi.

Dopuszczalne normy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dm. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826).

 1. Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
 2. Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego wyrażona wskaźnikiem LN
 3. Imisja hałasu komunikacyjnego - szynowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
 4. Imisja hałasu komunikacyjnego - szynowego wyrażona wskaźnikiem LN
 5. Imisja hałasu przemysłowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
 6. Imisja hałasu przemysłowego wyrażona wskaźnikiem LN
 7. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu drogowego dla okresu DWN
 8. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu drogowego dla okresu N
 9. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu szynowego dla okresu DWN
 10. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu szynowego dla okresu N
 11. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu przemysłowego dla okresu DWN
 12. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu przemysłowego dla okresu N
IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2008/11/12, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2013/10/21 13:10:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2013/10/21 13:10:21 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/07/27 13:58:01 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/18 08:31:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/17 13:39:39 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/17 11:16:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 14:11:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 14:05:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:03:05 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 13:50:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 13:37:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/12 14:30:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/12 14:29:23 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 13:42:27 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 13:35:51 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 12:53:33 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/12 12:45:56 nowa pozycja