Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79409187

Aktualna strona: 15406

Wydrukowano: 575

Graficzna prezentacja mapy akustycznej

Wprowadzenie


Prezentacja graficzna mapy akustycznej do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

Mapy charakteryzują hałas emitowany z poszczególnych źródeł (hałas drogowy, szynowy, przemysłowy), prezentują stan akustyczny środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których występuje przekroczenie dopuszczalnych norm, zestawiają wyniki zebranych materiałow źródłowych (akustycznych i nieakustycznych) pozyskanych ze współpracy z wieloma podmiotami - zarówno Wydziałami Urzędu Miatsta Szczecin, jak również jednostakmi zewnętrznymi.

Dopuszczalne normy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dm. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826).

 1. Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
 2. Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego wyrażona wskaźnikiem LN
 3. Imisja hałasu komunikacyjnego - szynowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
 4. Imisja hałasu komunikacyjnego - szynowego wyrażona wskaźnikiem LN
 5. Imisja hałasu przemysłowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
 6. Imisja hałasu przemysłowego wyrażona wskaźnikiem LN
 7. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu drogowego dla okresu DWN
 8. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu drogowego dla okresu N
 9. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu szynowego dla okresu DWN
 10. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu szynowego dla okresu N
 11. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu przemysłowego dla okresu DWN
 12. Emisja i wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu przemysłowego dla okresu N

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin