Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78017834

Aktualna strona: 17521

Wydrukowano: 928

Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Prawo Lokalne dotyczące Publicznej dla przedsiębiorców


Uchwały Rady Miasta Szczecin

Przyjęte w roku 2019

 

 

Przyjęte w roku 2017

 

Przyjęte w roku 2016

 

 

Przyjęte w roku 2015

Przyjęte w roku 2011

 • Nr VI/78/11 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miasto Szczecin

 

Przyjęte w roku 2010

 • Nr LII/1344/10 w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości

 

Przyjęte w roku 2008

 •  Nr XXIV/617/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej

   

  Przyjęte w roku 2007

Przyjęte w latach ubiegłych

 • Nr XXXVIII/713/05 w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na szkolenia
 • Nr XXXVIII/714/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie
 • Nr XXXVIII/715/05 w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecin
 • Nr XLII/786/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
 • Nr LII/984/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom
 • LVIII/1078/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
 • Nr LXIII/1168/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych wobec podmiotów działających na rzecz krzewienia kultury fizycznej
 • LXII/1161/06 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Inne

 • LIII/995/06  w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 • LX/1121/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin