Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin

Obowiązek publikowania sprawozdań finansowych wprowadził §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911, z 2018 r. poz. 2471 oraz z 2019 r. poz. 589).

W myśl powyższego przepisu sprawozdania finansowe:

1) bilans,
2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienie zmian w funduszu,
4) informacja dodatkowa

są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie
w terminie do dnia 10 maja roku następnego.

Sprawozdania:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/05/07, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/12/03 13:41:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 13:41:33 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:52:34 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:51:35 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:49:53 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:48:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:44:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:39:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:38:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:37:32 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 10:28:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/07 15:30:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/07 11:15:29 nowa pozycja