Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78000261

Aktualna strona: 14478

Wydrukowano: 1112

Polskie Prawo - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Prawo polskie dotyczące Pomocy Publicznej


Podstawowe polskie akty prawne z zakresu pomocy publicznej

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr  123, poz. 1291).
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (Dz.U.245.1775)
  • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U.06.191.1411) wchodzi w życie 21.04.2007 r.

Informacje i sprawozdawczość

Ulgi podatkowe

Ochrona środowiska

Osoby niepełnosprawne

Pomoc publiczna udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Finansowe wsparcie nowej inwestycji

Inne


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin