Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79381892

Aktualna strona: 24791

Wydrukowano: 0

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Zgodnie z Ustawą podstawowymi elementami prognozy finansowej są:
- dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu,
- informacja o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego,
- przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz dług planowany do zaciągnięcia,
- kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 Ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia,
- objaśnienia przyjętych wartości.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin