Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79567532

Aktualna strona: 123031

Wydrukowano: 1517

Budżet Miasta


Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Od 2005 roku Budżet Miasta Szczecin prezentowany jest w formie zadaniowej. Szczegóły budżetu zadaniowego zostały zawarte w części objaśniająco-liczbowej oraz w części objaśniająco-opisowej.

Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Serwis WWW dedykowany budżetowi

Budżet Miasta w układzie 5-letnim

Budżet aktualny

Budżety archiwalne


Po zapoznaniu się z informacjami na temat budżetu serdecznie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

Czy prezentowane materiały na temat budżetu są wg Pana(i) czytelne i przejrzyste?

Tak

Nie, dlaczego?


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin