Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr LXVIII/129/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 roku

UCHWAŁA NR LXVIII/129/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecina z wykonania budżetu za 2002 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5, 6 i 7 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Mieczysław Kuś - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecina z wykonania budżetu za 2002 r., zawierające również dane dotyczące wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2003/04/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:35:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:35:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:22:05 nowa pozycja