Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała nr LXV/235/2000 z dnia 12 września 2000 roku

UCHWAŁA NR LXV/235/2000

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 12 września 2000 roku

w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2000 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Dz. U. z 1995 r. Nr 124 poz. 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1062, z 2000 r. Nr 12 poz. 136), po rozpatrzeniu informacji Zarządu Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2000 roku przez Miasto Szczecin, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Urszula Głod - van de Sanden - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

§1

Postanawia zaopiniować pozytywnie (z uwagą) przedłożoną informację Zarządu Miasta Szczecina z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczecin za I półrocze 2000 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2000/09/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:27:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:27:33 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:44:53 nowa pozycja