Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77432336

Aktualna strona: 2232742

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. budżetów inwestycyjnych rad osiedli

Numer: 506
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/03/13 08:00:00

Szanowny Panie Prezydencie, w odpowiedzi na interpelacje i zapytania o numerach: 320, 398, 402, 403, 410, na które odpowiadał Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta i w których wstawiał gotowe sformułowanie:

"jednocześnie informuję, iż Rady Osiedli dysponują budżetem przeznaczonym na działania o charakterze inwestycyjnym. Rada Osiedla może rekomendować przedmiotowe zadanie do realizacji w oparciu o te właśnie środki",

proszę o informację czy zasadnym jest pisanie o możliwości sfinansowania niezbędnych inwestycji z pieniędzy pochodzących z budżetów Rad Osiedli, w przypadku kiedy Rady Osiedli dysponują budżetem w wysokości miliona złotych na całą 5-letnią kadencję, kiedy pieniądze potrzebne na inwestycje znacznie przekraczają ten budżet, np.
• Szacowany koszt remontu nawierzchni ul. Liściastej wynosi 1 300 000 zł.
• Szacunkowy koszt budowy ulicy Bocianiej stanowi kwotę około 1 150 000 zł
Proszę jednocześnie o informację, czy GMS zamierza w ciągu obecnej kadencji zwiększyć budżety inwestycyjne Rad Osiedli skoro próbuje się scedować odpowiedzialność za najważniejsze osiedlowe remonty i inwestycje na ich wątle budżety.


 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Matecki Dariusz Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/03/21   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin