Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. realizacji programu „Praca dla Więźniów” w Szczecinie

Numer: 571
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2019/04/08

Szanowny Panie Prezydencie, program „Praca dla Więźniów” został zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. i jest realizowany przez Służbę Więzienną.

Program ten wspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową.

Zgodnie z informacjami Służby Więziennej tylko w ciągu 2 lat realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 57,2 %. Obecnie pracuje ponad 36,5 tys. osób pozbawionych wolności (dane na koniec grudnia 2018 roku).

Na podstawie art. 24, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym proszę o następujące informacje:
- W jakim zakresie Gmina Miasto Szczecin (GMS) korzysta z programu „Praca dla Więźniów”?
- Czy GMS planuje zwiększenie zatrudnienia skazanych? Jeśli tak, proszę o opis zakładanych planów w tym zakresie. Szczecin jest bardzo mocno zaśmiecony i zaangażowanie więźniów do sprzątania miasta może mieć bardzo dobry wpływ na jego czystość.

 

 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/08, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/08 08:17:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/08 08:17:16 nowa pozycja