Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77432309

Aktualna strona: 2232738

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. uczestnictwa Gminy Miasto Szczecin w rządowym programie „Opieka wytchnieniowa”

Numer: 574
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/04/08 08:00:00

Szanowny Panie Prezydencie, 1 stycznia weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), w ramach, którego rusza program "Opieka wytchnieniowa”, z którego skorzystać będą mogli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Na realizację programu zarezerwowano w 2019 roku 110 mln złotych.

Program adresowany jest do gmin i powiatów. W 2019 r. ustalono limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa – bez kryterium dochodowego. "Opieka wytchnieniowa" zakłada finansowe wsparcie dla gmin i powiatów do 80 proc. kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej - w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Czy i w jakim zakresie Gmina Miasto Szczecin skorzysta z ww. programu?


 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Matecki Dariusz Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Spraw Społecznych Michał Przepiera - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/04/23   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin