Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zakupu gazet i czasopism przez szczeciński samorząd

Numer: 588
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/04/15

Szanowny Panie Prezydencie,
na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994 z późn. zm.) składam interpelację w sprawie kupowanych przez nasz samorząd gazet i czasopism.
W dzisiejszym dyskursie politycznym duże znaczenie ma rola mediów, dlatego też decydenci mogą odnosić bezpośrednie korzyści dzięki kierowaniu mediami publicznymi lub wykorzystywaniu środków publicznych dla wspierania konkretnych mediów.
Tylko kontrola społeczna wydatków publicznych może pozwolić mieszkańcom naszego miasta na obiektywną ocenę, czy nasz samorząd poprzez zamawianie konkretnych tytułów prasowych nie faworyzuje jednych mediów ponad drugie.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie czasopisma i gazety są prenumerowane przez nasz samorząd? W jakiej ilości?
2. Jakie środki są przeznaczane na zakup konkretnych tytułów z pierwszego pytania?
3. Czy tytuły prasowe bywają kupowane poza prenumeratą? Jeśli tak, to jakie i w jakiej ilości?
Proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z powyższych pytań osobno.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/15, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/04/15 08:37:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/04/15 08:37:18 nowa pozycja