Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zysków miasta wynikających z poboru opłaty targowej w 2018 roku

Numer: 297
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/05

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994 z późn. zm.) składam interpelację w sprawie zysków miasta wynikających z poboru opłaty targowej w 2018 roku.
Od 1 stycznia 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw samorządy mają możliwość decydowania o kształcie oraz wysokości opłaty targowej, co zawiera w sobie także prawo do jej całkowitej likwidacji. W skutek nowych przepisów wiele polskich miast – w tym m. in. Gdańsk, Łódź, czy Poznań - zniosło już przedmiotowy podatek, co jednoznacznie pozytywnie wpłynęło na lokalny handel.
Zniesienie opłaty targowej jest rozwiązaniem słusznym m. in. ze względu na fakt, iż w obecnej sytuacji cierpią na niej praworządni sprzedawcy. Handlujący „na czarno” uciekają od opłat, w związku z czym stanowią nierówną konkurencję i przez prowadzenie sprzedaży w miejscu do tego niewyznaczonym mogą utrudniać życie mieszkańcom naszego miasta.
Opłata targowa, mimo iż stanowi istotną kwotę i duże utrudnienie dla małych przedsiębiorców, to jednocześnie wpływy z niej (w stosunku do całości budżetu miasta) są niewielkie.
W związku z powyższym wnoszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Ile wynoszą przychody naszego miasta wynikające z poboru opłaty targowej?
2. Jakie są szacunkowe koszty poboru opłaty targowej, kontroli jej opłacania oraz ścigania handlujących „na czarno”?
3. Ile wynoszą obecne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie naszego miasta?
4. Czy GMS zamierza zlikwidować opłatę targową?
Proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z powyższych pytań osobno.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/05, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/02/05 13:03:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/02/05 13:03:45 nowa pozycja