Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77487391

Aktualna strona: 2236577

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zysków miasta wynikających z poboru opłaty targowej w 2018 roku

Numer: 297
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/05 12:00:00

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994 z późn. zm.) składam interpelację w sprawie zysków miasta wynikających z poboru opłaty targowej w 2018 roku.
Od 1 stycznia 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw samorządy mają możliwość decydowania o kształcie oraz wysokości opłaty targowej, co zawiera w sobie także prawo do jej całkowitej likwidacji. W skutek nowych przepisów wiele polskich miast – w tym m. in. Gdańsk, Łódź, czy Poznań - zniosło już przedmiotowy podatek, co jednoznacznie pozytywnie wpłynęło na lokalny handel.
Zniesienie opłaty targowej jest rozwiązaniem słusznym m. in. ze względu na fakt, iż w obecnej sytuacji cierpią na niej praworządni sprzedawcy. Handlujący „na czarno” uciekają od opłat, w związku z czym stanowią nierówną konkurencję i przez prowadzenie sprzedaży w miejscu do tego niewyznaczonym mogą utrudniać życie mieszkańcom naszego miasta.
Opłata targowa, mimo iż stanowi istotną kwotę i duże utrudnienie dla małych przedsiębiorców, to jednocześnie wpływy z niej (w stosunku do całości budżetu miasta) są niewielkie.
W związku z powyższym wnoszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Ile wynoszą przychody naszego miasta wynikające z poboru opłaty targowej?
2. Jakie są szacunkowe koszty poboru opłaty targowej, kontroli jej opłacania oraz ścigania handlujących „na czarno”?
3. Ile wynoszą obecne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie naszego miasta?
4. Czy GMS zamierza zlikwidować opłatę targową?
Proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z powyższych pytań osobno.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Matecki Dariusz Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/02/15   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin