Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Szczecinie

Numer: 666
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2019/05/31

Szanowny Panie Prezydencie, na prośbę jednego z mieszkańców naszego miasta kieruję do Pana prośbę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

"1. Ilu uczniów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 posiadało opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznych z wnioskami o objęcie ich pomocą i w jaki sposób dyrektor szkoły zrealizował te wytyczne?

2. Czy dyrektor szkoły występował do Prezydenta Miasta Szczecin o przydział dodatkowych godzin na realizację celów wynikających z w/w opinii? Jeśli tak, to proszę o stosowny wykaz za lata szkolne 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019"
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Matecki Dariusz Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/06/14 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/05/31, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/05/31 09:06:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/05/31 09:06:22 nowa pozycja