Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zadłużenia Gminy Miasto Szczecin

Numer: 662
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/05/29

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z decyzją radnych w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 877.000.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem milionów złotych) proszę o wskazanie następujących informacji:

- Proszę wskazać jaka jest prognoza zadłużenia Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2023
- Proszę wskazać jakie jest zadłużenie spółek miejskich (stan na maj 2019), proszę o wyszczególnienie zadłużenia dla każdej ze spółek z udziałem GMS osobno. Czy zadłużenie to wlicza się do ogólnego zadłużenia GMS czy jest sposobem na ukrywanie długu publicznego przez administrację miasta?
- Proszę o informację czy z ww. ośmiuset siedemdziesięciu siedmiu milionów złotych sfinansowana zostanie budowa aquaparku czy na jego budowę zaciągnięty zostanie inny kredyt? Czy byłby to kredyt zaciągnięty przez GMS czy przez spółkę miejską? Czy kredyt ten Pańska administracja będzie wliczać do oficjalnego długu GMS?
Proszę o szczegółowe informacje nt. finansowania tej inwestycji.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/05/29, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/05/29 12:10:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/05/29 12:10:53 nowa pozycja