Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. pomieszczenia tymczasowego położonego w Szczecinie

Numer: 1541
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2020/06/30

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 02.06.2020 r. w sprawie pomieszczenia tymczasowego położonego proszę o informację, dlaczego nie można z ww. zawrzeć umowy najmu zgodnie z § 42 ust. 4 uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. Poz.7031). Zgodnie z ww. przepisem, po upływie najmu pomieszczenia tymczasowego Gmina może zawrzeć umowę najmu socjalnego lokalu, o ile uprawniony używający pomieszczenie tymczasowe znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, wysokość uzyskiwanych dochodów uprawnia do najmu socjalnego lokalu, jak również nie zalega z opłatami za używanie pomieszczenia tymczasowego.
Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego łączna powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m², a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 10m², przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Przez obniżony standard należy rozumieć położenie lokalu w tzw. lokalu wspólnym lub brak pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w obrębie lokalu.
Państwo zwracali się z prośbą o najem pismem z dnia 26.02.br. Ww. Znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, nie zalegają z opłatami, spełniają kryterium dochodowe do wynajmu socjalnego lokalu, a lokal, który użytkują spełnia warunki do najmu socjalnego lokalu.
 Interpelujący Radni:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/06/30, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/06/30 13:37:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/06/30 13:37:50 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/06/30 13:36:17 nowa pozycja