Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77239445

Aktualna strona: 2219543

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. projektu „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza – Dunikowa przeznaczone pod funkcje przemysłowo -składowe”

Numer: 248
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/01/29 11:00:00

Proszę o informację i przekazanie kserokopii wszystkich potwierdzających informację dokumentów:
1. Wyceny zlokalizowanych inwestycji na terenie przedmiotowej strefy (wartość).
2. Czy Beneficjent dokonywał zmiany wskaźników rezultatu jeżeli tak to jakie były tego powody.
3. Przekazania operatów szacunkowych wyceny gruntów pod strefę, które stanowiły podstawę do wniosku o dofinansowanie na kwotę 30 132 320,00 zł. oraz przekazanie operatów szacunkowych przekazanych obecnie do Instytucji Zarządzającej obniżającej wartość gruntów do kwoty 19 962 662,00zł. .
4. Na czym polega zintensyfikowanie działań mających na celu osiągnięcie zakładanych wartości inwestycji na poziomie 200 401 400,00 zł. i czy ta wartość zostanie osiągnięta w 2019 r.
5. Ile obecnie jest inwestycji zlokalizowanych w tej strefie i na jaką kwotę? Proszę o podanie danych źródłowych tj. operatów szacunkowych tych inwestycji lub innych formalnych dokumentów, które potwierdzają ich wartość.
6. Na podstawie jakich dokumentów wpisywane są wartości inwestycji w sprawozdaniach z realizacji projektu.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Matecki Dariusz Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Zarządzania Projektami Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta 2019/02/07   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin