Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wytyczne do sprawozdań finansowych

rok 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostały zmienione formularze sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Jednocześnie sprawozdanie finansowe zostało rozszerzone o informację dodatkową, której zakres wskazany został w załączniku nr 12. Wprowadzenie dodatkowego elementu sprawozdania finansowego w postaci Informacji dodatkowej narzuca ujawnienie w sposób usystematyzowany informacji na temat zdarzeń, które zachodziły w jednostce w danym roku. 

W związku z powyższym zostały opracowane podstawowe wytyczne, które należy uwzględnić przy sporządzaniu Informacji dodatkowej.

Wytyczne składają się z części opisowej i tabel (załączniki nr 1-10), które należy wypełnić i przekazać wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

 

U W A G A !

W dniu 18.1.2019 r. zmodyfikowano załącznik o nazwie "Informacja dodatkowa - 2018 - załączniki_1_10"

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/01/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2022/02/02 08:12:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2022/02/02 08:12:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:27:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:20:51 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 08:02:09 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 08:00:22 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 08:00:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 12:49:17 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 11:27:42 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 10:55:24 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/18 10:51:41 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/02 14:45:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/02 14:44:36 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/01/02 14:23:57 nowa pozycja