Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 5/ZBiLK/DLU/24


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ  Nr 5/ZBiLK/DLU/24

z dnia 9 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 7 pkt 2 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zm.) oraz Oświadczenia Woli Nr 37/WMiRSPN/24 z dnia 2 lutego 2024 r., Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Szczecin na rzecz Posłów na Sejm RP X Kadencji (2023 –2027), wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie

nieruchomości

 

 

      Nr obrębu

      Nr działki

 

Usytuowanie lokalu

Forma oddania lokalu

 

Przeznaczenie oddania lokalu

 

Stawka czynszu netto

w zł/m²

Informacja
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

ul. Adama Mickiewicza 69a

Obr. Pogodno 72

(2072)

Dz. nr 308

Pomieszczenia o powierzchni 48,40 m² (pom. nr 2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9) stanowiące część lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 69a

-  parter, front.

 

Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym,

na czas sprawowania mandatu posła na Sejm RP X Kadencji (2023-2027)

Biuro poselskie.

9,96 zł/m²

(2,49 -kr. stawki podstawowej)

Plan obowiązujący: „Pogodno - Wschód”

 Uwagi:

  1. Czynsz najmu za lokal użytkowy oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.Od dnia 1 stycznia 2023 r. wysokość stawki podstawowej netto za najem 1 m² powierzchni komunalnych lokali użytkowych dla posłów na Sejm RP ustalona została w wysokości 4,00 zł, na podstawie Zarządzenia nr 452/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do  czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu  użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 359

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 14 lutego 2024 r.  do dnia 6 marca 2024 r.Data publikacji: 2024/02/14
Data wygaśnięcia: 2024/03/06
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - Dział Lokali Użytkowych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wytworzono: 2024/02/14 09:55:52, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2024/02/14 10:04:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2024/02/14 10:04:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2024/02/14 09:55:52 nowa pozycja