Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

WYKAZ NR 15/STBS/2023


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 WYKAZ  Nr 15 /STBS/2023 z dnia 08 maja 2023 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344),  § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zm.) oraz Oświadczenia Woli nr 3/STBS/23 z dnia 05 maja 2023 r., Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

 

 

 

Oznaczenie lokalu

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Przeznaczenie oddania lokalu

Forma oddania nieruchomości

 

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

 

 

        ul. Kaszubska 3

        (KW 00036866)

 

 

U4

 

1035

Śródmieście 35, dz.nr 117

          

           Lokal użytkowy

           o pow. 76,39 m2

 

 

działalność statutowa

Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

 

         4,00 zł/m2

       (1-kr. stawki     

       podstawowej)

Plan wszczęty: Centrum A

Uwagi:

  1. Czynsz najmu za lokal użytkowy oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Szczecińskie TBS Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 45B/U2, Szczecin, tel. 91 430 91 48 lub 91 430 91 13

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS I Urzędu Miasta

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.Data publikacji: 2023/05/11
Data wygaśnięcia: 2023/05/31
IV
udostępnił: Sylwia Laszczyńska, wytworzono: 2023/05/11 08:31:57, odpowiedzialny/a: Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS Sp. z o.o., wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2023/05/11 08:31:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2023/05/11 08:31:56 nowa pozycja