Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne

 

Nabór wniosków do Programu MEWA w 2021 roku

został zakończony

 

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 01.03.2021 do dnia 05.03.2021 r.:

 1. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 57, parter, wejście od ul. Felczaka (dawne wejście do Straży Miejskiej) w wyżej wymienionym terminie w godzinach 10.00 – 14.00,
 2. za pośrednictwem adresu e-mail poprzez wysłanie wypełnionego wniosku na adres: mewa@um.szczecin.pl. Wiadomości e-mail można wysyłać od dnia 01.03.2021 r. od godziny 10.00 do dnia 05.03.2021 r. do godziny 14.00 (zgłoszenia wysłane poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane). W jednej wiadomości e-mail można wysłać jeden wniosek. Wiadomości e-mail zawierające więcej niż jeden wniosek nie będą uwzględniane.

W załączeniu druki dla podmiotów innych niż osoby fizyczne:

- wniosek do Programu MEWA

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o pomocy de minimis,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY PRAC jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców:

Wymagana jest dokumentacja przetargowa jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców (zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności).

Kompletna dokumentacja z wyboru wykonawców powinna składać się z następujących dokumentów:

 1. potwierdzenia wysyłki zaproszeń do złożenia oferty do co najmniej 3 oferentów
  w formie korespondencji mailowej lub pocztowej. W przypadku wysyłki pocztą konieczne jest przedstawienie zwrotnych potwierdzeń odbioru wskazujących, iż zaproszenie do złożenia oferty wpłynęło w wyznaczonym terminie do potencjalnych oferentów,
 2. druk ze strony internetowej ogłoszenia o trwającym zapytaniu jeżeli podmiot umieszcza taką informację na stronie,
 3. notatka / protokół z wyłonienia wykonawcy,
 4. wszystkie złożone oferty.

 

Ponadto, w notatce służbowej/protokole należy określić:

 1. szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych i EURO, wg zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 2. informację o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej i/lub wyszczególnienie podmiotów do których skierowano zapytanie ofertowe,
 3. kryteria wyboru ofert,
 4. informację o złożonych ofertach  z podaniem cen ofertowych i spełnieniu warunków określonych w zapytaniu,
 5. informację o dokonanym wyborze oferty.

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, podmioty obowiązane są do przedłożenia dokumentów i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708, 2377) oraz w Rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/05/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor WGKiOŚ, wprowadził/a: Agata Kowalczyk, dnia: 2021/03/05 14:37:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kowalczyk 2021/03/05 14:37:57 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:09:04 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:06:23 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:04:40 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:57:21 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:54:14 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:39:00 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:32:43 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:25:13 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/02 09:00:13 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:41:32 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:41:03 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:40:37 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:39:15 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:38:58 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:38:06 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:31:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/17 08:17:41 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/15 13:31:27 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:43:39 nowa pozycja