Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji

Katalog dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji

 1. zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródła(eł) ciepła (wydrukowane lub wywołane w kolorze, format minimum 10 cm x 15 cm każde zdjęcie, w jakości pozwalającej na bezspornie zidentyfikowanie prezentowanego obiektu);
 2. oryginały dokumentów finansowych potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła w zgłaszanej do Program lokalizacji (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu oraz na adres nieruchomości zgłoszonej do Programu). Paragony nie są akceptowane. Jeżeli na fakturach/rachunkach występują koszty inne niż wskazane w katalogu kosztów kwalifikowanych należy je wskazać lub uzasadnić konieczność ich poniesienia w związku
  z przeprowadzoną modernizacją. W przypadku braku wskazania lub przedłożenia stosownego uzasadnienia ww. koszty zostaną odliczone przez Gminę;
 3. potwierdzenie dokonania zapłaty za faktury, rachunki – w przypadku płatności gotówką potwierdzenie zapłaty musi być wystawione przez sprzedawcę towarów/usług, w przypadku płatności przelewem wymagane jest potwierdzenie wykonania przelewu;
 4. tytuł prawny do lokalu (kserokopia, oryginał do wglądu);
 5. umowa z wykonawcą robót  (oryginał + kserokopia);
 6. informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów;
 7. projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 8. dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 9. protokoły, opinie: protokół z próby szczelności (dotyczy instalacji gazowej), protokół
  z przekazania instalacji do eksploatacji (dotyczy instalacji innych niż gazowa) (oryginał + kserokopia);
 10. W przypadku modernizacji niezakończonych przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji, ostatecznym terminem realizacji zadania obejmującego trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewania proekologiczne
  i złożenie dokumentów wymienionych w pkt 1-9 powyżej jest dzień 29 października 2021 r.
udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2018/05/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor WOŚr, wprowadził/a: Agata Kowalczyk, dnia: 2021/02/08 08:39:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kowalczyk 2021/02/08 08:39:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/08 08:28:20 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/08 07:45:42 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:47:12 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:37:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2019/10/21 11:57:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2019/05/17 09:10:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/13 09:47:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/04 12:47:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/07/23 09:24:04 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:42:18 nowa pozycja