Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program "Zefirek" - nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ZEFIREK”

 

W dniu 24.02.2020 r. została podpisana z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zefirek – program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina” w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (PA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 250 grantów mieszkańcom miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór zgłoszeń rozpocznie się od 16.03.2020r. (i potrwa najpóźniej do 30.04.2022r.).Nabór dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy. Dopuszczalny stopnień zaawansowania dotyczy prac projektowych natomiast nie dotyczy robót budowlanych.

Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatrywane będą do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. Kolejność zgłoszeń dostarczonych w tym samym dniu ustala się na podstawie kolejności wpływu, wg numeru kancelaryjnego.

Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją niżej wymieniowych systemów.

Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych, przez mieszkańców miasta w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł na realizacje zadania (przy spełnieniu wymogów Programu).

Wybór systemu ogrzewania odbywa się wg hierarchii rozpatrywania opcji - zasada polegająca na rozpatrywaniu opcji nowego sposobu zaopatrzenia w ciepło budynku mieszkalnego, polegająca na tym, że Grantobiorca w pierwszej kolejności rozpatruje najkorzystniejsze z punktu widzenia PA opcje. To jest w kolejności:

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,

2) zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,

3) zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:

a. zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,

b. zainstalowanie ogrzewania olejowego,

c. zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,

d. zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

 

W przypadku, gdy rozpatrywana opcja jest niemożliwa (np. brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Termin realizacji projektu 02.03.2020r. - 30.11.2022r.

Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł. Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł.

Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie miasta Szczecin poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń
o wysokiej sprawności.

W ramach realizacji projektu przewiduje się spadek emisji pyłów oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla.

Zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Informacji Biura Obsługi Interesanta (sala 62, prawe skrzydło budynku), pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub
w Filii Urzędu na Prawobrzeżu - ul. Rydla 39/40, 70-001 Szczecin oraz na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp. Po wypełnieniu zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska (adres jw.).

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

  1. Regulamin.
  2. Formularz - Zgłoszenie do Programu.
  3. Formularz - Rozliczenie umowy.

Załączniki:

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2020/03/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2022/02/01 12:41:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2022/02/01 12:41:42 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2022/02/01 12:38:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2021/10/01 08:35:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2021/10/01 08:31:40 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/03/12 13:32:16 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/03/12 12:29:18 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/03/12 12:15:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/03/12 10:05:35 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/03/12 08:16:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/03/11 15:19:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/03/11 15:14:49 nowa pozycja