Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.11.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 1 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z przygotowań do 54. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 11.03.19 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Sprawozdanie z przygotowań do 54. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT.


M. Sztark – Dyrektor Festiwalu Kontrapunkt – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

D. Mikuła – Dyrektor Teatru Kana - omówił przedstawienia konkursowe (OFF Kontrapunkt).

M. Litkowski – Zespół Programowy festiwalu Kontrapunkt - przedstawił spektakle konkursowe.

M. Sztark – nawiązał do problemu braku sali dla przedstawień Kontrapunktu. Organizatorzy szukają przestrzeni tzw. black box. Znaleźli ją w Pałacu Młodzieży. Dyrektor zaapelował o doposażenie tej jednostki w podstawowe akcesoria teatralne (podesty, czarne kotary itp.). Szacowany koszt to 150-200 tys. zł.

J. Balicka – zaproponowała skorzystanie z ofert Technoparku, który dysponuje pomieszczeniem, jakie powinno zadowolić organizatorów Kontrapunktu.

U. Pańka, M. Szyszko – poprosili, by w przyszłym roku uwzględnić nowy obiekt w Podjuchach, który będzie dysponował salą teatralną na 200 osób.

R. Stankiewicz – złożył wniosek formalny o przekazanie kwoty 100 tys. zł dla Pałacu Młodzieży z poznaczeniem na wykonanie sali black box.

M. Sztark – poinformował, że ma przygotowane 2 kosztorysy: na przygotowanie black box’u na stałe i zakupienie tego sprzętu (ok. 200 tys. zł) oraz na wypożyczenie tego sprzętu. Podkreślił, że nie ma potrzeby angażowania środków z tegorocznego budżetu. Można również rozważyć aplikację o środki zewnętrzne.

U. Pańka – złożyła wniosek przeciwny. Poprosiła o zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji dyrektor Pałacu Młodzieży oraz prezydenta Soskę. Radna wysłuchała argumentów dyr. Sztarka i uważa, że należy się zastanowić, skąd te pieniądze wygospodarować. Być może np. poprzez aplikowanie o dofinansowanie w Ministerstwie Kultury.

M. Żylik – radny – przypomniał, że Pałac Młodzieży podlega pod Wydział Oświaty. Należy pamiętać także i o Dyrektor Rogaś. Merytorycznie dysponuje ona wielką wiedzą i wie, jakie są potrzeby Pałacu Młodzieży. Radny uznał, że radny Stankiewicz za szybko wystąpił z wnioskiem o te pieniądze.

Przewodnicząca obrad poinformowała, że radna Pańka opuściła posiedzenie komisji, zgłaszając jednocześnie chęć powrotu w krótkim czasie. Głosowanie obu wniosków odbędzie się po jej powrocie na salę posiedzeń.

E. Łongiewska – Wijas – uznała, że ciekawym pomysłem na nową przestrzeń jest wejście w głąb województwa. Być może w przyszłym roku dobrze by było odbyć wspólne posiedzenie z Komisją Kultury Sejmiku, by przedyskutować tą sprawę i rozważyć ewentualną współpracę.

M. Sztark – przypomniał, że Kontrapunkt to festiwal szczeciński, współfinansowany z budżetu Miasta. Jednak jest to b. dobry pomysł. Mamy przykłady takiej współpracy: są 3 instytucje kultury współfinansowane przez Miasto i Marszałka Województwa. Byłoby nieracjonalne, gdyby nasz festiwal nie mógł się odbywać w wyremontowanym Teatrze Polskim. Organizatorom zależy tez na relacjach z województwem i jego instytucjami kultury.

M. Ussarz – przypomniał, że z całego województwa dowożone są osoby na koncerty do Filharmonii Szczecińskiej .

M. Olędzka – Zastępca Dyrektora Domu Kultury 13 Muz – poinformowała, że ten projekt jest finansowany z budżetu ministerstwa. Jego organizatorzy są w dużo lepszej sytuacji jak Kontrapunkt. 

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by to też było tematem na wspólne posiedzenie z Komisją Kultury Sejmiku.

D. Jackowski – nawiązując do obu złożonych wniosków uznała, że skoro jest zaplanowana ścieżka pozyskiwania środków zewnętrznych, nie należy uszczęśliwiać nikogo na siłę. Zaproponowała, by zapytać o opinię twórców Kontrapunktu. Być może te środki będą potrzebne w późniejszym terminie.

R. Stankiewicz – poinformował, że wycofuje swój wniosek. Zgadza się z wolą i argumentami pozostałych radnych.

U. Pańka – także wycofała swój wniosek.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy za zmianą layout’u idzie też zmiana programowa, czy jest to tylko odświeżenie wizualne?

P. Niczewski – Przewodniczący Zespołu programowego Festiwalu Kontrapunkt – powiedział, że to ciekawe dać szansę młodemu twórcy. Co roku innemu. Przez wiele lat logo się oswoiło. Teraz jest to coś nowego, zaskakującego, co skupi uwagę widza.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, miasto Szczecin wykorzystuje potencjał Kontrapunktu na zewnątrz?

M. Sztark – powiedział, że trudno to stwierdzić. O Kontrapunkcie się pisze i mówi. Organizatorzy mają relację z wieloma teatrami w Polsce. Festiwal jest na ustach różnych osób.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jak wygląda struktura publiczności?

P. Niczewski – powiedział, że ok. 90% publiczności to mieszkańcy Szczecina. I takie jest założenie festiwalu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/04/16 12:48:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/04/16 12:48:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/26 11:58:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/25 13:02:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/25 13:01:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/25 12:56:35 nowa pozycja