Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.8.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Zagospodarowanie łąki TEATRU KANA.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


W wyniku głosowania (za -  8, wstrzymał się – 1) Komisja  przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Zagospodarowanie łąki TEATRU KANA.


Przemysław Słowik Wiceprzewodniczący Komisji dokonał krótkiego wprowadzenia. Latem w sąsiedztwie budynku Teatru Kana funkcjonuje tzw. Łąka Kany, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna i usługowa.Od jakiegoś czasu 2-3 mieszkańców próbuje ograniczyć działalność plenerową Teatru Kana do zera. Osoby wychodzące z inicjatywą odgrodzenia tego terenu chcą sprostać oczekiwaniom mieszkańców i pogodzić interesy obu stron.

Dariusz Mikuła Dyrektor Teatru Kana powiedział, że „Łąką” zajmują się od czasu pierwszej edycji festiwalu plenerowego „Spoiwa kultury” w 1999 r.

Szymon Olbrychowski architekt, od wielu lat współpracujący z Kaną powiedział, że istotna jest działalność artystyczna ale równie ważny jest określony wygląd. Od dwóch lat na „Łące” funkcjonuje działalność gospodarcza, dzięki temu wydarzenia kulturalne są nieodpłatne. Wiele osób ceni sobie to miejsce. Wydarzenia plenerowe zawsze generują hałasy, bezpośredni sąsiedzi nie mają jednak pretensji, jesteśmy z nimi w dialogu. Najbardziej dotkliwie odczuwają niedogodności mieszkańcy ulicy Małopolskiej. Dzięki inicjatywie Jadwigi Kimber Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury w ubiegłym roku doszło do spotkania z nimi. Ustaliliśmy godziny działalności, zeszły sezon był dopilnowany. Przedstawiamy kolejny pomysł - zagospodarowanie terenu. Ta zmiana, czyli ogrodzenie Łąki, pozwoli na realizację kilku celów:

  1. minimalizację hałasu, który powoduje niezgodę,
  2. teren zyska wizualnie,
  3. nowe funkcje społeczne dla mieszkańców osiedla.

Szymon Olbrychowski dokonał prezentacji koncepcji zagospodarowania Łąki Kany (załącznik nr 3 do protokołu).

Dariusz Mikuła powiedział „prowadzimy dialog z naszymi sąsiadami i udaje nam się osiągnąć porozumienie dotyczące hałasu. Chcemy również zadbać o ten teren i stworzyć tam przestrzeń, która odpowiadałaby naszym potrzebom oraz częściowo wytłumiała głośne dźwięki”. Zapytał, czy taka inicjatywa może zostać sfinansowana poprzez fundusz inicjatyw społecznych.

Przemysław Słowik zapytał o szacowane koszty inwestycji.

Szymon Olbrychowski wyjaśnił, że minimalne koszty to 100 tys. zł.

Przemysław Słowik powiedział, że na posiedzeniu komisji nie są obecni Pan Daniel Wacinkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta i Pani Magdalena Błaszczyk Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Mogliby się wypowiedzieć na temat możliwości finansowania.  Zaproponował, żeby wrócić do tematu przy szerszym składzie urzędników.

Patryk Jaskulski Przewodniczący Komisji zapowiedział, że temat będzie kontynuowany na jednym z najbliższych posiedzeń.

Marek Kolbowicz członek Komisji zauważył, że niedługo ruszy budowa mostu Kłodnego.  Łąka Kany znajduje się na szlaku prowadzącym na Łasztownię. Jest zjawiskowa i warto pochylić się nad tym, by stała się ona jedną z nowych wizytówek Szczecina.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Patryk Jaskulski udzielił głosu mieszkankom Żydowiec, radnym Rady Osiedla.

Są one przeciwne budowie toru motocrossowego na obszarze osiedla. Twierdzą, że przedstawiciele Klubu Motorowego zebrali potrzebne zezwolenia, pomijając zupełnie w tym procesie zdanie okolicznych mieszkańców. Obawiają się nadmiernego hałasu i rozjeżdżania terenów zielonych, dewastacji Puszczy Bukowej i jej otuliny. Mają zebrane około 600 podpisów mieszkańców przeciwnych budowie toru.

Patryk Jaskulski powiedział, że jest otwarty na dialog z mieszkaniami. Zobowiązał się do zwołania odrębnego posiedzenia Komisji w sprawie budowy toru motocrossowego w Żydowcach.

Marek Kolbowicz zaproponował, żeby zorganizować wyjazdowe posiedzenie Komisji i zobaczyć teren na miejscu.

Patryk Jaskulski stwierdził, że to dobry pomysł. Dodał, że zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich stron, objętych oddziaływaniem inwestycji.

Marcin Biskupski członek Komisji zaproponował, żeby posiedzenie odbyło się po ukonstytuowaniu nowej rady osiedla.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Niburska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Niburska, dnia: 2019/06/04 12:19:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Niburska 2019/06/04 12:19:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/06 15:29:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/06 15:28:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/04/23 07:46:54 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/09 11:20:59 nowa pozycja