Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.9.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 15 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna- zagospodarowanie łąki Teatru KANA pl. św.św. Piotra i Pawła- godz. 9.00 wyjazd sprzed Urzędu
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna- zagospodarowanie łąki Teatru KANA pl. św.św. Piotra i Pawła- godz. 9.00 wyjazd sprzed Urzędu


Komisja Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży  dokonała wizji lokalnej łąki Teatru KANA, przy placu św. św. Piotra i Pawła, na wniosek Przewodniczącego Komisji.

Komisję oprowadził dyrektor Teatru Dariusz Mikuła wraz z architektem p. Szymonem Olbrychowskim- architektem, autorem projektu zagospodarowania terenu przy Kanie.

Radny Słowik zadał pytanie odnośnie kosztów przedsięwzięcia, czy to kwota 100 tys. zł?

D. Mikuła-tak, koszt projektu to min. kwota 100 tys. złotych, doliczyć jeszcze należy koszt ekranów dziękochłonnych. To dodatkowe kilkanaście tysięcy.

Przewodniczący Jaskulski zadał pytanie jaki jest cel społeczny tego projektu. Pyta też dyr. M. Błaszczyk jakie są  możliwości finansowe miasta w zakresie dofinansowania tego projektu.

Dyr. Magdalena Błaszczyk- Biuro Dialogu Obywatelskiego- potwierdziła możliwości skorzystania z pomocy na tzw.  Inicjatywy Lokalne, ale zasugerowała Szczeciński  Budżet Obywatelski, jako rozwiązanie o tyle słuszne, że wymagające konsultacji społecznych, jest to bardzo dobra weryfikacja poparcia społecznego. Przypomina tylko, że Inicjatywy Lokalne to pomoc bezfinansowa, można w ramach wsparcie otrzymać pomoc w formie usługi lub  zabezpieczenia materiału.

Komisja dyskutowała nad strefą kultury w tym projekcie, dyr. Dariusz Mikuła potwierdził, że są w stanie jako projektodawcy zbudować społeczność, która pracą własnych rąk dołączy do powstania tej inwestycji. Zaznaczył ważną rolę  współpracujących z nimi organizacji pozarządowych.

Głos zabrała p.Zychowicz-Prus-Rada Osiedla Stare Miasto, która podejmie  dziś uchwałę-opinię do wniosku  ZBILK  dot. przedłużenia dzierżawy terenu łąki Kany.

Dyr. Mikuła dodał, że udostępniają teren łąki jako publiczną przestrzeń kultury oraz piwnicę Kany różnym podmiotom na wydarzenia artystyczne, nie pobierając za to opłaty.

Kierownik Piwnicy dodał, że prowadzi tu działalność  gospodarczą, która finansuje imprezy kulturalne w Kanie.

Radny Przemysław Słowik podsumowując: są 3 możliwości sfinansowania projektu- Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywy Lokalne i Wydział Inwestycji. Jeżeli nie udałoby się wygrać  projektu w SBO- pozostają  jeszcze inne formy.

M. Błaszczyk  potwierdziła, że SBO to dobra forma promocji tego projektu z dużym nagłośnieniem społecznym.

Radny M.Żylik popiera pomysł  szukania pieniędzy w  SBO, uważa  że to dobry pomysł.

Radna E. Longiewska-Wijas poruszyła sprawę samej konstrukcji, która ma być w charakterze rzeźby, pyta architekta o to, skąd czerpał pomysł na takie właśnie rozwiązanie. Jako radna widzi potrzebę  uporządkowania tego terenu ale podkreśliła funkcją artystyczną tego miejsca.

p. Szymon Olbrychowski nawiązał do pracy innych  artystów, konstrukcja ma być trwałą  instalacją.

Głos zabrał radny M. Szyszko, który pochwalił dyr.Kany za chęć zabudowania tak trudnej przestrzeni. Popiera pomysł, aby wystartowali w ramach SBO, bo Inicjatywy Lokalne będą  bardzo trudne  do zrealizowania. Widzi dużą szansę, aby ten projekt wygrał, i wówczas można zdobyć dużo więcej pieniędzy niż 100 tysiecy zł. Pyta architekta, czy nie pokusiliby się o zrobienie wówczas czegoś większego na tym placu? Zwrócił uwagę na fakt, że jest to teren wjazdowy do miasta i powinien być reprezentacyjny.

Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski przypomniał, że dzisiejsze spotkanie jest ważne, zaproponował aby wystąpić do Prezydenta za zapytaniem, jakie plany ma miasto co do tego terenu? Będzie to istotna  informacja dla realizatorów projektu.  

Głos zabrała przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Miasta p. Angelica Szerniewicz-Kwas , która poinformowała, że jest na tym terenie przystąpienie  do planu, ale na razie nic się nie dzieje. Projekt łąki Kany jest dobry, plan nie zakaże budowy takiego ogrodzenia z ekranów, jako trwałej konstrukcji,  ale poddała pod rozwagę  pomysł ogrodów wertykalnych, które będą nawiązaniem do planowanych Ogrodów Zamkowych  na podzamczu. Poszukują zwolenników, aby tę  przestrzeń  tak właśnie zabudować, w budżecie Marszałka  zabezpieczonych  jest 19,5 mln złotych na realizację   tego projektu. Zachęca do ogrodów wertykalnych, połączą różne funkcje i zlikwidują  konflikt. Będzie to kolejny projekt zieleni w mieście.

Przewodniczący Komisji w podsumowaniu spotkania- są 2 propozycje, które się dziś pojawiły: pozytywna opinia Komisji do przedstawionego projektu lub próba wystartowania do SBO i nowy, szerszy projekt, kosztowniejszy z większym rozmachem.

Radna Łongiewska-Wijas pochwaliła radnego Szyszkę  za jego wypowiedź, potrzeba tu czegoś pięknego z dużym rozmachem. Zacytowała również słowa artysty, odnośnie stawiania murów i dzielenia nim społeczeństwa i fizycznie i mentalnie. Nie popiera takich  trwałych konstrukcji, ogrody wertykalne byłyby w tym przypadku idealnym rozwiązaniem.

Na zakończenie spotkania, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt stanowiska Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży o treści:

Komisja Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży po wizji lokalnej łąki Teatru KANA w dniu 15 maja br. - rekomenduje projekt  KANY mający na celu zagospodarowanie tej przestrzeni publicznej na cele kulturalne i wydarzenia artystyczne.      Komisja rekomenduje  realizację projektu poprzez Szczeciński Budżet Obywatelski oraz Inicjatywy Lokalne, z wykorzystaniem potencjału mieszkańców podczas konsultacji społecznych oraz wszelkich środowisk  artystycznych. Przestrzeń wokół  Teatru KANA  powinna spełniać  również  walory estetyczne i być wizytówką  Szczecina  na wjeździe  do miasta.

(za-7 – jednogłośnie)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Niburska, dnia: 2019/06/04 12:22:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Niburska 2019/06/04 12:22:56 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/30 11:19:03 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/30 11:18:50 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/30 11:16:47 nowa pozycja