Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.13.2020
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Dom Kultury "Krzemień" - wizja lokalna.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Dom Kultury "Krzemień" - wizja lokalna.


M. Giełzak – Dyrektor DK Krzemień – omówił planowaną działalność Domu Kultury.  Podkreślił, że opiera się ona na 3 filarach: wydarzeniach artystycznych, działalności edukacyjnej oraz Strefie Sąsiedzkiej aktywizującej społeczność lokalną. Przedstawił również założenia dot. finansowania zajęć oraz omówił grupy odbiorców, do których będą one kierowane. Podkreślił, że generalną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy instytucji jest indywidualne podejście do każdego uczestnika zajęć i do budowania w nim poczucia własnej wartości.

U. Pańka – zapytała, ilu pracowników zatrudnia Krzemień?

M. Giełzak – poinformował, że jest to 7 osób, łącznie z dyrektorem.

M. Żylik, M. Kolbowicz – nawiązując do kwestii wyposażenia instytucji (głównie w sprzęt nagłaśniający) zaproponowali, by dyrektor złożył wnioski o docelowe wyposażenie instytucji w sprzęt najwyższej jakości. „Jeśli mamy taki obiekt, nie kończmy go półśrodkami”.

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – poinformowała, że w planach budżetowych na rok 2021 jest zakup wyposażenia DK Krzemień w kwocie 400 tys. zł.

Następnie radni odbyli wizję lokalną Domu Kultury.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/11/19 11:54:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/11/19 11:54:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/09/09 11:25:44 nowa pozycja