Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.7.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 18 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:45
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Sytuacja Filii Nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz budynku przy ul. Nad Odrą 26.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Sytuacja Filii Nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz budynku przy ul. Nad Odrą 26.


Komisja wzięła udział w wyjazdowym posiedzeniu dot. wizji  lokalnej  budynku i pomieszczeń filii biblioteki przy ul. Nad Odrą 26.

Przewodnicząca Komisji Edyta Longiewska-Wijas przypomniała, że już od roku nie funkcjonuje filia biblioteki, po pożarze i gaszeniu  zalaniu wodą budynku, obiekt został wyłączony z eksploatacji. Pytanie jest jedno, czy biblioteka będzie tam nadal, czy będzie likwidowana a może przeniesiona do innego obiektu, w najbliższej okolicy. Poprosiła p. M. Piotrowską , Kierownik  Działu Technicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej o przedstawienie obecnej sytuacji.

M. Piotrowska- 31 stycznia  2018 wybuchł pożar dachu w tym budynku, woda przelała się do pomieszczeń, zalało wszystko. Brak jest pokrycia dachowego, budynek należy do wspólnoty i ZBILKU. Dach nie jest zabezpieczony, woda przecieka. Odpowiedzialny za zabezpieczenie tego jest ZBILK. W czerwcu był robiony przegląd, jest to zabezpieczenie czasowe.

Radny Dariusz Matecki zadał pytanie, czy mieszkańcy budynku zgłaszali, że dach przecieka.

Pani Kierownik poinformowała, ze zgłoszono do ZBILKU zalanie i poproszono o ekspertyzę czy mogą pracować w tych pomieszczeniach. Ekspertyza nie została wykonana, było jedynie oświadczenie ZBILK,  że stan budynku nie zagraża bezpieczeństwu. Obiekt nie spełnia roli budynku i nie powinien być użytkowany. Cały budynek został wyłączony z eksploatacji. Pytanie, czy przestrzeń na parterze w którym obecnie się znajdują można użytkować? Obecny metraż filii to 188 metrów kw. Z tego co jej wiadomo- nie ma planów likwidacji biblioteki.

Dariusz Matecki poinformował, że z mieszkania w  budynku wyniesiono niedawno rzeczy zmarłej osoby. Pyta, kto jest odpowiedzialny za zniszczenia w budynku.

Odpowiedzi udzielił p. Rafał Misiuna Kierownik Działu Techniczno-eksploatacyjnego. Decyzję o zabezpieczeniu budynku po pożarze zostały podjęte. Zabezpieczono dach przed zimą, położono folię, ale nie można odtworzyć więźby dachowej, trzeba się liczyć  z możliwością przesiąkania. Odnośnie osoby zmarłej- lokal po śmierci został porzucony. Jeżeli brak jest w ewent. właścicieli(spadkobiercy)ZBILK opróżnia pomieszczenia. Problemem jest przenikanie się budynków (wspólnota+gmina) , należałoby określić służebność. Konieczny jest remont kapitalny  budynku, nie mają zgody na budowę, klatka schodowa nie spełnia przepisów p.poz. Do końca marca czekają na ekspertyzę. Jeżeli będzie pozwolenie na budowę, wówczas przetarg i oczekiwanie na wykonawcę, ale należy się liczyć z tym, że kosztorys się zwiększy. Koszty remontu- ok.180mkw (1 pomieszczenie i dwa mieszkania), trzeba liczyć  za 1 1mkw ok. 5 tysięcy złotych.

Radna Urszula Pańka uważa, że trzeba określić, czy lokal jest do remontu czy nie, czy ten remont się opłaci. Miasto będzie musiało za to zapłacić. Celem komisji dziś  jest ustalenie faktycznego stanu rzeczy i zastanowienie się co dalej z biblioteką. Pyta, ilu czytelników korzysta z biblioteki?

Przewodnicząca komisji uważa,  że trzeba zadać pytanie,  czy miastu potrzebna jest tu biblioteka. Zamknięcie tej filii będzie dla mieszkańców dotkliwe, nie ma nigdzie obok drugiego takiego  miejsca, przypomniała ,że działają tu Stowarzyszenia, które prowadzą działalność statutową, skierowana na pomoc i integracją mieszkańców osiedla. Poprosiła o zabranie głosu p. Wiesławę Rycerz ze Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku.

P. Wiesław Rycerz- Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku jest organizacją pozarządową. Stowarzyszenie  składa się z mieszkańców osiedla Stołczyn, których celem jest pobudzenie do działania wszystkich mieszkańców. Stołczyn jest dzielnicą „wykluczoną” kulturalnie i inwestycyjnie. Zorganizowali grupę inicjatywną, Stowarzyszenie i Klub Seniora i  wykorzystują  pomieszczenia biblioteczne na prowadzenie swoich aktywności i działań kulturalnych. Pani Wiesława  omówiła najważniejsze eventy, akcje i spotkania, działają  na zasadzie świetlicy  środowiskowej, bo również dzieci i młodzież korzystają z potencjału tego  miejsca.  Biblioteka jest miejscem bardzo ważnym społecznie i jako społeczność  lokalna chcieliby aby to  zachować. Około 4 tysiące osób korzysta z tego miejsca. Nie ma innego takiego miejsca w okolicy.

Radna Dominika Jackowski zadała pytanie, czy jest jeszcze jakaś inna lokalizacja na ewentualną  bibliotekę? Może są w okolicy jakieś obiekty do zaadoptowania na ten cel?

Pani Piotrowska odpowiedziała, że nie ma, oglądano już  lokal obok, pustostan po byłej aptece, ale Dyrektor MBP Marcinowski nie wyraził zgody na umiejscowienie tam biblioteki.(Nad Odrą 20). Piwnica tego lokalu stanowi połowę powierzchni.

Radna D. Jackowski zauważyła, że byłby to tylko remont lokalu po aptece a nie remont całego budynku. Szybciej i oszczędniej. Potrzebna jest wizja lokalna obiektu Nad Odrą 20, chciałaby zobaczyć te pomieszczenia, prosi o udostępnienie. Jednocześnie chciałaby zobowiązać ZBILK do poprawy kontroli rocznej  budynku oraz ekspertyzy, że  budynek nie nadaje się do exploatacji. Prosi, by w dokumentach komisji znalazły się protokoły z kontroli rocznej i okresowej.

Pani Wiesława Rycerz zadała pytanie, dlaczego z biblioteki wywieziono komputery i księgozbiór, skoro nie ma woli likwidacji biblioteki?

Odpowiedzi udzieliła p. Piotrowska, MBP- trzeba było myśleć kompleksowo, chcieli przenieść  księgozbiór aby nie niszczał i zabezpieczyć  komputery. Obecnie biblioteka jest zamknięta ale sprzęt jest wykorzystywany w innym miejscu. Gdy biblioteka znowu zacznie działać, sprzęt wróci.

Następnie Komisja dokonała wizji lokalnej pomieszczeń po byłej aptece (Nad Odrą 20). Pomieszczenia nadają się  do remontu, ciepłe, suche i słoneczne, wygodne wejście od ulicy,  z piwnicą do wykorzystania. Powierzchnia całkowita  do wykorzystania to 163 metry ( 116mkw+piwnica 47).  

Po wizji lokalnej, p.Wiesława Rycerz zaprosiła radnych do Wartowni, pomieszczenia, które mieszkańcy własnymi siłami wyremontowali , jest to budynek starej wartowni szczecińskiej huty przy ulicy Nad Odrą. Inicjatywę tę wsparli samorządowcy oraz prywatne firmy, które przekazali  Stowarzyszeniu "Stołczyn po sąsiedzku" materiały budowlane. 19 maja ubiegłego roku oddali ten obiekt do użytku mieszkańcom osiedla.

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie przedstawicielowi Wydziału Kultury p. Wagnerowi o strategię rozwoju biblioteki, pyta czy jest taki dokument dot. kierunków rozwoju w naszym mieście. Czy to będą mega biblioteki czy mniejsze sieciówki?

Pan Wagner –WK- poinformował, że MBP tworzy dopiero taki dokument.

Radna Urszula Pańka poprosiła, aby dyrektor MBP przedstawił radnym z Komisji Kultury  gotową koncepcję rozwoju.

Pani Wiesława Rycerz w dalszej  części spotkania opowiedziała o działalności Stowarzyszenia, o działaniach które robią i o dużej aktywności mieszkańców w tym miejscu.

Podsumowując, Przewodnicząca Komisji E. Łongiewska poddała pod głosowanie projekt stanowiska Komisji o treści:

Dostrzegając potrzeby lokalnej społeczności dzielnicy Stołczyn raz potencjał tego miejsca, Komisja Kultury Rady Miasta Szczecin na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2019r zobowiązuje Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o przeanalizowanie możliwości adaptacji budynku Nad Odrą 20 (pomieszczenia po byłe aptece) na potrzeby Filii  Biblioteki.

W przypadku, gdy adaptacja tych pomieszczeń okaże się niemożliwa- o rozważenie możliwości budowy takiego obiektu w najbliższej okolicy.

(za-9- jednogłośnie)

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/03/13 11:06:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/03/13 11:06:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/13 11:05:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/13 11:04:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/13 11:01:56 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/07 09:38:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/07 09:12:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/05 15:10:32 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/12 14:29:43 nowa pozycja