Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.4.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 9 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna - ekoport na ul. Arkońskiej w Szczecinie.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna - ekoport na ul. Arkońskiej w Szczecinie.


Komisja dokonała wizytacji „Zielonego Ekoportu” przy zbiegu ulic Harcerzy oraz Arkońskiej  Wprowadzenia do tematu dokonała R. Maniszewska KierownikWGKiOŚ- inwestycja kosztowała 4,5 miliona złotych. Została włączona w projekt „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” o wartości 5,9 miliona złotych. Projekt obejmował budowę ekoportu, zakup dwóch samochodów do obsługi Ekoportu, komputeryzację systemu obsługi ekoportu, wyposażenie sali edukacyjnej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 2,94 miliona złotych.

p. J. Tarnowska – Jurkiewicz- Zastępca kierownika ZUK  ekoport posiada innowacyjne  rozwiązania; deszczówka zbierana jest do podziemnych pojemników, a następnie  wykorzystana do bieżącej obsługi obiektu. Baterie słoneczne zamontowane na dachu jednego z budynków pozwalają  na zasilenie w energię elektryczną całego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (oprócz okresu zimowego). Powodzeniem cieszy się Galeria Szpargałek znajdująca się w Ekoporcie, zgromadzone środki (rozliczane w formie punktów) trafiają do organizacji pożytku publicznego. Częścią całego kompleksu są również: budynek garażowo-warsztatowy, magazyn, wiata czterostanowiskowa oraz sześciostanowiskowa. Uzupełnieniem wszystkiego są nasadzenia krzewów.

W trakcie dyskusji radni poruszyli problemy:

Radna M. Myśliwiec- rozszerzenia katalogu odbioru odpadów w uchwale RM ; uznania odpadu drzwi mieszkaniowych wewnętrznych oraz zużytej armatury (pojedynczej) jako odpadu komunalnego.

R. Maniszewska- niestety to ustawodawca określił katalog gabarytów i odpadów budowlanych , z punktu widzenia prawnego RM nie może zmieniać katalogu.

Radny W. Dąbrowski- zgłosił uwagę wysokości na której znajduje się kontener, czy nie zasadne jest jego obniżenie?

J. Tarnowska – Jurkiewicz- wybudowanie ekoportu z rampą było brane pod uwagę podczas opracowywania projektu na ul. Taczaka/Witkiewicza , ale wtedy  potrzebna jest zmiana lokalizacji bowiem potrzebny jest odpowiedni najazd (wymagana barierka na 1,1 m). Zgłosiła radnym problem braku dokumentu poświadczającego zamieszkiwanie na terenie Szczecina dla osób korzystających z ekoportu ( zdarza się ,iż przyjeżdżają obce rejestracje). Może karta na okaziciela?

Radna D. Jackowski- niestety rejestracja samochodu nie jest wyznacznikiem  terenu zamieszkiwania, wykonanie karty to dodatkowy kłopot dla mieszkańców. Na zachodzie Europy ten problem jest rozwiązany w ten sposób, że osoby korzystające z ekoportów przynoszą imienny rachunek za usługi np. telefon z adresem zamieszkiwania na terenie danej gminy. 

Radny M. Chabior- zapytała o sposób utylizacji odpadów z ekoportu. Kto się tym zajmuje.

J. Tarnowska – Jurkiewicz- są podpisane umowy z firmami, prowadza odsprzedaż.

Przewodnicząca Komisji- podziękowała za udział radnym, gościom   za umożliwienie spotkania. 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości:

  •   pismo WUiAB w sprawie przekazanej informacji nt.stacji bazowych - załącznik nr 3
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/01/16 10:14:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/01/16 10:14:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/09 14:10:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 14:09:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 11:38:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 11:32:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 11:31:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 11:30:57 nowa pozycja