Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.11.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Hospicjum im. Św.Jana Ewangelisty w Szczecinie- zapoznanie się z bieżącą działalnością Domu. Wyjazd na ul. Pokoju 77.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Hospicjum im. Św.Jana Ewangelisty w Szczecinie- zapoznanie się z bieżącą działalnością Domu. Wyjazd na ul. Pokoju 77.


Ł. Tyszler – przywitał obecnych na posiedzeniu i poprosił o przedstawienie spraw bieżących, bolączek i sposobu wsparcia tak niezmiernie potrzebnej placówki.

Ks. J. Kilar – Dyrektor Hospicjum – poinformował, że w placówce kontynuowane są prace remontowe. Wykonano poważne remonty pokoi, trwa wymiana łóżek. Środki na ten cel pochodzą z 1% oraz od sponsorów. Konieczne jest wykonanie w najbliższym czasie instalacji klimatyzacyjnej w całym budynku. To duża inwestycja, która wymaga projektu, pozwolenia na budowę, dodatkowego pomieszczenia na jednostkę centralną. Wiąże się to z ogromnymi kosztami.

Ł. Tyszler – zapytał o finansowanie działalności placówki przez NFZ.

B. Zglinicka – wyjaśniła, że VFZ pokrywa ok. 70% kosztów działalności Hospicjum. Co roku jest to zmienne, finansowanie jest odnawiane. Placówka ma też płacone za „nadlimity”. Jednak zadania dodatkowe, takie jak remonty, wymagają dodatkowych środków, które trzeba zdobyć. Od sierpnia br. placówka sprawozdaje do NZ każdą wizytę dla danego pacjenta – Fundusz ma pełną wiedzę nt. hospicjum domowego. Hospicjum stacjonarne jest finansowane na zasadzie osobodnia.

M. Herczyńska – przypomniała, że Komisja Zdrowia ub. kadencji wnioskowała o zwiększenie środków na pomoc psychologiczną dla pacjentów i ich rodzin. Na skutek tej interwencji środki na ten cel zostały zwiększone.

Ł. Tyszler  - zapytał, jak wygląda sytuacja z personelem medycznym? Czy to jest stała grupa?

B. Zglinicka – wyjaśniła, że osoby zatrudnione w Hospicjum pracują na zlecenie i na kontrakt. Pielęgniarki, od lat stanowią stałą grupę. W ub. roku zatrudniono 3 nowe osoby. Z lekarzami jest podobnie. W ostatnim roku doszło 2 nowych lekarzy.

L. Duklanowski – zapytał, w jakim stopniu Miasto uczestniczy w kosztach utrzymania Hospicjum?

B. Zglinicka – powiedziała, że fundacja prowadząca Hospicjum otrzymuje 30 tys. zł rocznie od Miasta.

L. Duklanowski – uznał, że jest to zbyt niska kwota. Radny pamięta, że wiele lat temu Miasto przekazało tu dużo większe kwoty. Partycypowało też w kosztach remontu. Jego zdaniem Komisja powinna podjąć wniosek o zwiększeniu dotacji dla Hospicjum. „Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną instytucją w Szczecinie jest Hospicjum, jak bardzo jest nam potrzebne. Remont i wymiana klimatyzacji to inwestycja niezbędna”.

Ł. Tyszler – zgodził się ze zdaniem radnego Duklanowskiego. Powiedział: „możemy szukać, apelować i wnioskować. Ale to musi się zmieścić w granicach prawnych. Z naszej strony jest wielka otwartość”.

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – powiedziała, że nie ma prawnej możliwości, by Miasto inwestowało w budynki, które nie są jego własnością. Podobna sytuacja jest też w Warsztatach Terapii Zajęciowej na ul. Tartacznej. W ubiegłym roku zwiększono o 10.000 zł środki na konkurs na zadanie „Opieka paliatywna”. Dofinansowujemy tzw. miękkie zadania. Zadań inwestycyjnych niestety nie możemy dofinansować.

Ł. Tyszler – podkreślił, że równie ważne, jak jednorazowa dotacja, jest stałe wsparcie konkretnych działań. Zapytał o kolejkę oczekujących na przyjęcie do Hospicjum.

Ks. J. Kilar – poinformował, że w kolejce do placówki stacjonarnej oczekuje ok. 30 pacjentów. Do Hospicjum Domowego – ok. 40-50 osób.

Ł. Tyszler – zapytał czy Hospicjum ma program kierowany do kobiet, które urodzą dziecko bardzo chore, takie które wkrótce odejdzie?

A. Chybowska – Sandecka – powiedziała, że tu również Hospicjum służy pomocą. Współpracuje z fundacją „Małe stópki”, są w stałym kontakcie, matka zawsze otrzyma od nich wsparcie.

Ł. Tyszler – zapytał o wyżywienie w placówce.

Ks. J. Kilar – powiedział, że placówka dysponuje własną kuchnią, ma własny personel, przygotowuje domowe posiłki.

Ł. Tyszler – zapytał, czy zdarzają się darowizny na rzecz Hospicjum?

Ks. J. Kilar – powiedział, że tak. B. rzadko zdarzają się darowizny finansowe. Częściej – rzeczowe.

Ł. Tyszler – podsumowując posiedzenie podziękował za przekazane informacje. Zaproponował, by na kolejnym posiedzeniu podsumować tę wizytę i wspólnie z p. dyr. Bugajską znaleźć furtkę, która pozwoli na wsparcie działalności Hospicjum.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/10/22 13:29:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/10/22 13:29:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/22 09:47:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/16 14:15:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/01 13:45:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/01 13:32:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/01 13:19:32 nowa pozycja