Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.23.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie "Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku".
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


1/ Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.09.19

P. Bartnik – przedstawił dwie wersje protokołu: przygotowaną przez protokolantkę, oraz wersję zawierającą uwagi radnej E. Łongiewskiej – Wijas (załączniki nr 3 i 4 do protokołu).

E. Łongiewska – Wijas – poinformowała, że zmiany, jakie wniosła do projektu protokołu miały na celu wierne oddanie jej wypowiedzi. Radna chciała wyraźnie podkreślić, że Podjuchy są dzielnicą, w której w ostatnim czasie powstaje wiele inwestycji z zakresu kultury i sportu. Chciałaby, by z tej oferty mogli skorzystać także mieszkańcy innych dzielnic Prawobrzeża. Uniemożliwia im to jednak bardzo słabe skomunikowanie Podjuch i fakt, że ścieżka rowerowa (najprostszy sposób dotarcia do Podjuch) nie została do tej dzielnicy doprowadzona. Radna złożyła wniosek formalny o przyjęcie protokołu na aktualnym posiedzeniu.

J. Balicka – złożyła wniosek przeciwny, by protokół z ww. posiedzenia przyjęty został na kolejnym posiedzeniu, po zapoznaniu się radnych z treścią obu wersji.

W głosowaniu: za -1, przeciw – 2, wstrzym – 4 Komisja uznała, że podejmie decyzję w tej sprawie na kolejnym posiedzeniu.

2/ protokół z posiedzenia Komisji w dniu 03.09.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.         


Ad. pkt. 3.
Omówienie "Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku".


I.Bobrek – Dyrektor Wydziału  Zarządzania Finansami Miasta - przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.

P. Bartnik – zauważył, że dotacje są nieco niższe, jak planowano.

I. Bobrek – wyjaśniła, że plan dotacji będzie inaczej wyglądał na koniec roku. Najwięcej emocji budzą dotacje na program „500+”: za październik dostaliśmy 8 mln zł. Nie zgłaszamy, że środki nie przychodzą na czas. Są przekazywane przez Wojewodę sukcesywnie, a my wypłacamy je zgodnie z harmonogramem.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił i omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu (Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin). Podkreślił, że nie mają one swojej systematyczności, jak to ma miejsce w wydatkach bieżących. To są inwestycje związane z warunkami atmosferycznymi, rozpoczynanie budowy zawsze jest z uwzględnieniem cyklu technologicznego. Prezydent przekazał też informację nt. wykonania budżetu za 8 m-cy bieżącego roku.  Podkreślił, że przez ostatnie 2 miesiące wykonano ponad 100 mln zł. „Teraz mamy największą intensywność wydatków majątkowych.  W planach założyliśmy 870 mln zł budżetu majątkowego. Kwotowo jest to ogromny wydatek. Ale też robimy  coraz więcej (ponad 400) zadań.  Rzeczowość a finansowość nie zawsze idą równolegle. Wcześniej zdarzały się zadania (SST), gdzie jedną dużą fakturą opłacano roboty, które trwały ponad 2 lata. W tej chwili nie stosujemy już takich rozwiązań”. Powiedział, że tegoroczny budżet jest jednym z lepiej wykonywanych w historii Miasta.

P. Bartnik – przypomniał, że w przyszłym okresie programowania wydatki unijne dla Polski będą z pewnością mniejsze. Trzeba się z tym liczyć na przyszłość.

I. Bobrek – powiedziała, że nominalnie możemy dysponować tymi samymi kwotami. Jednak znaczącą zmianą będzie to, że będziemy musieli dołożyć 2 x tyle, ile otrzymamy z Unii, ze środków własnych Miasta.

P. Bartnik – zapytał, co się stanie, jeśli zdobędziemy mistrzostwo Polski w piłce nożnej? Gdzie będziemy wtedy rozgrywać mecze międzynarodowe?

M. Przepiera – powiedział, że w umowie mamy taki warunek, że to wykonawca odpowiada za mecze. W chwili np. likwidacji murawy, to on musi zapewnić murawę równorzędną w Szczecinie. Jest też zobowiązany do wypełnienia standardów PZPN. Niezależnie od tego trwają intensywne rozmowy z Pogonią. Plan jest taki, że wykonawca spróbuje wejść z wykonaniem dwóch trybun do wakacji. Jest szansa na zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc. Prace idą b. intensywnie.  

J. Balicka – zapytała o szacunki  wpływów z budżetu centralnego?

I. Bobrek – wyjaśniła, że wyliczenia są oparte na statystyce, na szacunkach. Dochody ze strony rządu rosną i tak,  w roku 2018, rekordowo otrzymaliśmy 12 % . Bazą roku 2019 jest wskaźnik Ministra Finansów (wynosi  on  4, 7 % w stosunku do wpływów  roku 2018) i w związku z tym zakładamy, że w roku  2020 będzie to ok. 10 % . 

P. Bartnik – powiedział, że głównym problemem jest to, w którym kierunku to pójdzie. Być może samorządność, o której współdecydujemy, stanie się przeszłością. Model proponowany przez rząd to państwo centralne.  Zdarzało się już tak, że to Wojewoda określał budżet Miasta. Oby tak się nie stało.

J. Balicka – przypomniała, że jako metropolia nie mamy szans na programy wyrównawcze.  Zapytała, czy kwalifikujemy się do programów kierowanych do miast średnich?

M. Przepiera – powiedział, że niestety nie. Nie łapiemy się na żaden z nich. Np. w tej chwili miasta, w których znajdują się siedziby sejmików, nie maja prawa aplikować do tych programów o środki na budowę dróg. Być może te kryteria zostaną zmienione, ale na dziś wygląda to właśnie tak.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy istnieje możliwość, że Pogoń będzie trenowała na boisku przy ul. Orlej?

M. Przepiera – powiedział, że pojawił się taki pomysł, jako jeden z wielu.  Jeśli tak się stanie trzeba będzie tu jednak dogadać się z klubem lokalnym.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/16 09:55:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 09:55:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/09/25 10:09:12 nowa pozycja