Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.13.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 9 MARCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 3.02.br
3. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie nieprawidłowości przy wskazaniu lokalu mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 3.02.br


Protokół z ww. posiedzenia Komisji został przyjęty w wyniku głosowania /5-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 3 do protokołu (ochrona danych osobowych)  

Komisja w wyniku glosowania /5-przeciw/ jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie nieprawidłowości przy wskazaniu lokalu mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 4 do protokołu (ochrona danych osobowych)  

Komisja w wyniku glosowania /5-przeciw/ jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/06/24 13:44:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/06/24 13:44:02 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/05/06 14:50:16 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/02 09:18:51 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/25 14:11:31 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/25 10:06:37 nowa pozycja