Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.30.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 22 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Nazewnictwo ulic.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski – poinformował zebranych, iż do komisji wpłynął zmodyfikowany wniosek właścicieli działki drogowej 15/9 z obrębu 4200 Dąbie  w sprawie nazewnictwa ulicy „Przy Puszczy Bukowej”, wniosek o nadanie nazwy „Puszczy Bukowej” nie uzyskał akceptacji komisji w dniu  20 lipca br.- załącznik nr 3 do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za-6 (jednomyślnie, głos radnego M.Pawlickiego "za" złożony korespondencyjnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Przy Puszczy Bukowej” . Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.


 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/08/31 11:51:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/08/31 11:51:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/31 11:51:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/22 11:38:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/21 14:11:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/21 14:07:15 nowa pozycja