Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.22.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 4 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Możliwości pozyskania środków finansowych przez twórców indywidualnych, podmioty gospodarcze ( i inne), na aktywność w sferze kultury i sztuki. Zasady przyznawania, procedury, terminy, sposób rozliczania, przykładowe realizacje itp.
4. Dyskusja.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.10.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Możliwości pozyskania środków finansowych przez twórców indywidualnych, podmioty gospodarcze ( i inne), na aktywność w sferze kultury i sztuki. Zasady przyznawania, procedury, terminy, sposób rozliczania, przykładowe realizacje itp.


A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

D. Matecki – zaproponował, by zobowiązać Wydział Kultury do stworzenia broszury/ ulotki zawierającej informacje przedstawione w prezentacji oraz do opublikowania tego materiału i dystrybuowania po np. uczelniach artystycznych.

A. Stankiewicz – powiedziała, że oczywiście Wydział jest w stanie zrealizować taką broszurę. Trzeba tylko znaleźć środki na ten cel. Przypomniała, że wszystkie informacje, które przekazała, są dostępne także na stronach internetowych Miasta.

M. Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – przedstawiła narzędzie „inicjatywa lokalna”,  wspierającego działania mieszkańców dla mieszkańców. Podkreśliła, że jest to narzędzie, które ma na celu pobudzać inicjatywę oddolną. W tym działaniu b. istotny jest wkład pracy społecznej, zaangażowanie mieszkańców. Zapoznała z procedurą oraz poinformowała, że w budżecie bieżącego roku nadal są środki na ten cel, w wysokości ponad 200 tys. Zł.

J. Karpierz – Sektor 3 – Przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. Podkreślił, że inicjatywa lokalna jest narzędziem w którym mieszkańcy mogą zrobić coś na rzecz swojego otoczenia. „Ogranicza nas w tym jedynie nasza wyobraźnia. Inicjatywa lokalna to forma wspólnego działania gminy i ludzi, którzy chcą coś zrobić”.


Ad. pkt. 4.
Dyskusja.


R. Stankiewicz – zapytał: jak można w tak małym budżecie zrealizować tak wiele wydarzeń? Ile z nich, z powodu małego budżetu, się nie odbyło? Wniosek, jaki się nasuwa to referendum/ petycja do Prezydenta Miasta o zwiększenie tych środków.

A. Stankiewicz – podkreśliła, że w ramach mecenatu odrzucanych jest ok. 10% wniosków. Jest ogromna ilość różnego rodzaju aktywności korzystających z tego dofinansowania. Z kolei stypendia twórcze mogą być uzupełnieniem pomysłu, niekoniecznie całościowym finansowaniem. Zgodziła się z radnym, że często tych środków jest niewystarczająca ilość. „Staramy się jak możemy. Zachęcamy do odwiedzania Wydziału Kultury i Biura Dialogu Obywatelskiego, co pozwoli nam ocenić, jaki jest potencjał. Naprawdę niewiele wnioskodawców nie otrzymuje dofinansowania.  Budżet Wydziału Kultury w bieżącym roku to ok. 6 mln zł w sferze wydatków bieżących”.

E. Łongiewska - Wijas – powiedziała, że te potrzeby są dużo wyraźniejsze przy stypendiach twórczych. Osoba, która otrzymuje te środki i może skupić się na twórczości. Zgodziła się z radnym D. Mateckim, że przydałby się konspekt, pokazujący krok po kroku, w jaki sposób można pozyskać środki na kolejne etapy realizacji zadania z dziedziny kultury. Uznała także, że radni powinni przychylić się do wniosku radnego R. Stankiewicza i pomyśleć o zwiększeniu środków na zadaniu „stypendia twórcze”.

Krzysztof Ked Olszewski – powiedział, że środki na działalność artystyczną pozyskuje od b. dawna. Przypomniał, że są też środki zewnętrzne: np. ministerialne czy z fundacji. Pieniądze z Miasta Szczecin powinny stanowić wkład własny do projektu. Nawiązując do pomysłu ulotki informacyjnej uznał, że osoby aktywne znajdą informacje na stronach internetowych Miasta. Koszt wydruku broszury uszczupli środki, jakimi dysponuje Wydział Kultury.

K. Lament – Baltic Neopolis Orchestra – podkreśliła, że pracując w sektorze kultury trzeba pamiętać, że nigdy nie będziemy w takiej sytuacji, abyśmy z jednego miejsca pozyskali 100% potrzebnych nam środków.  Uwaga dotycząca montowania budżetów z wielu miejsc jest b. korzystna. Sektor 3 jest takim miejscem, gdzie jest ogromna ilość pełnych informacji na ten temat. Te wszystkie środki mogą wzbogacić budżet, które Miasto Szczecin może uzupełnić. Zachęciła do tego, żeby z Miastem współpracować, we wszystkich wymiarach. Mówiąc o ulotce przypomniała, że wydawanie czegoś w formie papierowej jest nieekologiczne. Wszystko jest w internecie, do znalezienia bez problemu.

E. Łongiewska – Wijas – podsumowując kwestię ulotki uznała, że pozostaje forma syntezy, z naciskiem na wersję elektroniczna.

J. Karpierz – podkreślił, że Sektor 3 zajmuje się ogólnie pojętymi obywatelami. Mówiąc o organizacjach pozarządowych powiedział, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy: dywersyfikacja pozyskiwania funduszy jest zasadnicza. W tej chwili trwają konkursy Ministerstwa Kultury na rok 2020. Trzeba pamiętać o współczesnych technikach pozyskiwania funduszy, np. zbiórki publiczne. Pieniądze pozyskiwać z różnych źródeł, gdzie to tylko możliwe. Szukać instytucji, które mogą pomóc.  Pracownicy Sektora 3 zawsze pomogą znaleźć takie źródło, czy sprawdzić wniosek o dofinansowanie. Przypomniał też o działaniach Szczecińskiego Inkubatora Kultury – tam również można uzyskać wsparcie.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że często ten pierwszy pieniądz, np. z Miasta, powoduje że łatwiej otrzymać pieniądze z innych źródeł.

K. Sitarz (? spr. z odsłuchu)–zapytała, czy partnerem przy składaniu wniosku o stypendium twórcze mogą być instytucje z siedzibą poza Szczecinem?

A. Stankiewicz – poinformowała, że partnerzy mogą być spoza Szczecina. Stypendia są dla twórców działających w obszarze naszego miasta. Zdarza się jednak tak, np. gdy jest stypendium na napisanie spektaklu. Premiera odbywa się w Szczecinie, potem jednak spektakl jest wystawiany w innych miastach. Partnerów można mieć z całego świata. Nic nie stoi tu na przeszkodzie.

E. Łongiewska – Wijas -  przypomniała dzieło P. Althamera pt. „Bródno 2000”. Zapytała, czy dziś coś takiego mogłoby być zrealizowane w ramach „inicjatyw lokalnych”?

P. Karpierz – powiedział, że tak. Najważniejsze jest to, by inicjatywa lokalna była przejawem tego, co chcą mieszkańcy. Jeśli się znajdą mieszkańcy, którzy taką inicjatywę poprą, to ogranicza nas tylko wyobraźnia w wykonaniu zadania.

D. Koronczewski – przytoczył przykłady sytuacji, kiedy radni, politycy, urzędnicy lekceważą zaproszenia do udziału w wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach z tym związanych. Opowiedział też o swoim krewnym Marianie Hemarze. P. Koronczewski prosił o umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej M. Hemarowi. Prośba ta pozostała bez odpowiedzi. Zapytał: „co państwo robicie jako politycy”? Podkreślił, że nie potrzebuje żadnych pieniędzy od Miasta, że nie pieniądze są tu najważniejsze. Liczy się szacunek. To jest b. ważne. Najbardziej podoba mu się Sektor 3 i jego działanie. Zgodził się też ze zdaniem radnego Stankiewicza: 1 mln zł, co to są za pieniądze? Skoro 90% wniosków „przechodzi”, to ile artyści dostają na projekty? 1000 zł? 500 zł? Zapytał: po co nam Akademia Sztuki? Kultura dla narodu to podstawa. „Musimy zadbać o młodych ludzi, którzy tu siedzą.  Działajcie i nie bójcie się władzy”.

E. Łongiewska - Wijas – zgodziła się ze zdaniem przedmówcy. Powiedziała, że artyści potrzebują przestrzeni, w której można ich wysłuchać. Dzisiejsze spotkanie jest tego dowodem. Chcemy wsłuchiwać się w głos artystów i ludzi sztuki. Przewodnicząca zaprosiła na kolejne posiedzenie Komisji poświecone polityce kulturalnej Miasta.

D. Matecki – zaproponował, by jedną z ulic Szczecina nazwać imieniem Mariana Hemara.

E. Łongiewska - Wijas – podziękowała obecnym na sali za spotkanie. Podsumowując wypowiedzi powiedziała, że artyści nie potrzebują tylko finansów. Potrzebują przestrzeni, gdzie będą wysłuchani. Przewodnicząca chciałaby, aby Komisja Kultury była zawsze przestrzenią dialogu.  Zaprosiła na kolejne posiedzenia komisji, a następnie zamknęła obrady.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/11/20 10:51:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/11/20 10:51:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/13 12:10:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/31 13:26:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/31 13:20:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/25 14:27:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/15 11:11:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/15 10:53:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/10 13:46:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/10 13:40:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/10 13:40:08 nowa pozycja