Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 16 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Leszek Duklanowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Przygotowanie kontroli w zakresie działań zmierzających do wyeliminowania wad torowiska tramwajowego w ciągu ul. Gdańskiej-Energetyków.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 5 ( jednogłośnie) przyjęła protokólz psoiedzenia komisji w dniu 5 czerwca br. 


Ad. pkt. 3.
Przygotowanie kontroli w zakresie działań zmierzających do wyeliminowania wad torowiska tramwajowego w ciągu ul. Gdańskiej-Energetyków.


M. Przepiera Zastępca Prezydenta-  przedstawiliśmy  podstawowe informacje dot. wystąpienia wad przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym ul. Energetyków– Gdańska- Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy dla komisji na piśmie ( załącznik nr 3 do protokołu). Inwestycję realizowała Energepol S.A.;  inwestorem zastępczym były Tramwaje Szczecińskie,  z tytułu wykonania umowy głównej zamawiający obciążył wykonawcę karą umowną 4,38 mlz. zł. (z wynagrodzenia za wykonanie umowy głównej), z tyt. nieterminowego usunięcia wad przedmiotu w okresie gwarancji zmawiający obciążył wykonawcę karą umowną za 8 dni zwłoki wynoszącą łącznie 638 tys. zł;  z tyt. wad umowy Miasto domaga się 6, 4 mln. zł. (obniżenie wynagrodzenia ) z czego 1,2 mln zł. ustanowione jest zabezpieczeniem z  należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Przewodniczący Komisji L. Duklanowski- jakie są przesłanki aby odzyskać 6, 6 mln. zł.?

M. Przepiera Zastępca Prezydenta- wyliczyliśmy nasze roszczenia odszkodowawcze na 6,4 mln złotych, z czego 1, 2 mln złotych jest w gwarancji ubezpieczeniowej. Straciliśmy zaufanie do tej firmy. Od tego czasu nie mamy żadnego kontraktu z firmą Energopol.

Radny M. Żylik-  jaka teraz sytuacja pod względem bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta.

K. Wawrzyniak Prezes Spółki Tramwaje Szczecińskie- od czasu usunięcia usterek na torowisku od Mostu Długiego po pętlę Basen Górniczy nie doszło już do masowego pękania złączy. Zdarzyły się 1 - 2 przypadki pęknięć. Nie zagrażało to bezpieczeństwu pasażerów. Najgorszy okres to zimowy kiedy powstaje  amplituda wahań temperatury, to zjawisko pękania występuje  w tym czasie,  zjawisko jest malejące ale ono nie zniknie całkiem.

Radny M. Ussarz- ile było pęknięć od stycznia 2017 r. do teraz ?

K. Warzywniak Prezes TS Spółka z o.o.- do dziś  łącznie 241.

Przewodniczący Komisji M. Duklanowski– nacisk jest taki aby wyegzekwować zobowiązania od Energopolu,  naprawa nigdy nie da efektów nowego torowiska.

K. Warzywniak Prezes TS Spółka z o.o.- w całym procesie zawiodła organizacja pracy podczas procesu technologicznego. Jakość szyn była zgodna z zamówieniem.  Dziś stosujemy inną technologie spawania szyn. W przypadku modernizacji torów na ul. Niemierzyńskiej gdzie wykonawcą był Energopol był tylko jeden podwykonawca i nie było żadnych problemów.

Radny M. Ussarz– porsprawa dostawcy szyn, czy UM wie jakie szyny zostały dostarczone , bo były wątpliwości czy nie były podmienione.

K. Warzywniak Prezes TS Spółka z o.o.- byli w  firmie w Austrii i wyjaśnili  status szyn. Wszystko było wyjaśnione rozmowy były prowadzone z dostawcami i wykonawcami.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta- w trakcie problemów z torowiskiem nic nie odrzucaliśmy od razu,  nawet najbardziej niewiarygodne  teorie.

Radny M. Żylik- wniosek nasuwa się sam,  miasto  wdrożyło nowe procedury, ten  przypadek nauczył nas  jak dalej nie postępować.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta– na pewno tak, jednak istnieje kwestia procedur przetargowych, nie zawsze możemy wybierać w firmach jakie byśmy chcieli tylko takie jakie są na rynku, wiemy z kim nie chcemy kooperować. Na dzień dzisiejsze nie wiemy jak się skończy ta sprawa. Były również inne potrącenia tej firmie.

Radna MM. Herczyńska– wnosi o przystosowywanie nowych  tras tramwajowych do ruchu kołowego, rozważenie wprowadzenia bus pasów dla taxi.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta- zawsze w nowych inwestycjach wykorzystujemy linie tramwajowe dla ruchu kołowego, pojazdy uprzywilejowane  mogą jak chcą jeździć po torowiskach. Hierarchia w mieście jest następująca:  pojazdy uprzywilejowane, komunikacja miejska,  taksówki.

Przewodniczący Komisji M. Duklanowski- proponuje po wysłuchaniu informacji  przedstawicieli miasta, aby Komisja Rewizyjna  przyjęła do wiadomości tok postępowania miasta w zakresie roszczeń miasta do firmy ENERGOPOL.

Komisja w wyniku głosowania: za- 5 przyjęła ww. wniosek.

Radny M. Usarz – zapytał o plany miasta odnośnie modernizacji torowisk.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta- w ramach projektu zrealizowane zostaną następujące inwestycje: otworzono oferty w przetargu na rozbudowę ulicy Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Modrej z pasem autobusowo-tramwajowym z nową pętla autobusowo-tramwajowa (o zamówienie ubiega się aż dziewięciu chętnych we wrześniu wejście na plac budowaniu). Linia tramwajowa do Mierzyna- ponowny przetarg, przebudowa torowiska na ul. Mickiewicza zrezygnowali; przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna na pl. Szarych Szeregów, przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w węźle Wyszyńskiego– zwiększony budżet, jesienią przetarg.  Planują także przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja zapoznała się również  z pismem w sprawie incydentu w RO POMORZANY - stanowi załącznik nr 4 do protokołu ( nr 963 w rejestrze BRM).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Leszek Duklanowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/07/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2019/08/27 13:49:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2019/08/27 13:49:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/07/26 10:25:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/07/22 12:31:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/07/09 10:14:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/07/09 10:09:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/07/09 09:30:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/07/09 09:27:06 nowa pozycja