Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.29.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
256/21 - ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.,
257/21 - uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,
258/21 - zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,
259/21 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania; 9  jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu  18 październiak br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
256/21 - ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.,
257/21 - uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,
258/21 - zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,
259/21 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022,


projekt uchwały  nr  256/21 - ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.,

 

Komisja w wyniku głosowania: za-9 – jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

projekt uchwały nr  257/21 - uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska Dyrektor WSSP

Komisja w wyniku głosowania: za-8, wstrzym.- 1  – jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr  258/21 w sprawie  zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie,

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska Dyrektor

Radna S. Biernat- czy pracownicy z domu pomocy społecznej przy ul. Romera będą pracować w domu dziennym czy pozostali z PCK?

B. Bugajska- tam jest problem kadrowy, nie ma pracowników merytorycznych, PCK jest stałym partnerem, część specjalistów pozostaje w  strukturach kadry.

Ł. Tyszler- w covidzie trwałość projektów jest bardzo trudna, trudno jest o zachowanie wskaźników.

komisja w wyniku głosowania: za-9 – jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

projekt uchwały 259/21  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022,

 

Komisja w wyniku głosowania: za-9 – jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


NIE ZGŁOSZONO.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/03/09 09:25:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/03/09 09:25:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/12/16 11:37:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/12/01 11:46:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/30 10:53:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/30 10:50:47 nowa pozycja