Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.22.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektu uchwały Nr 256/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 256/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.


M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił i omówił zmiany jakie zostały wprowadzone autopoprawką do projektu uchwały nr 256/19 a dotyczą one głównie wydatków majątkowych. Autopoprawka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

E. Łongiewska-Wijas - zapytała o zwiększenie środków na skatepark na Arkonce.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zapis dotyczy istniejącego scateparku, który w zimie jest zamieniany na lodowisko. Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń, które właśnie na okres zimowy wymagają demontażu. ZUK przy wyborze nowych urządzeń zabiegł o opinię użytkowników skateparku.

E. Łongiewska-Wijas - radna zwróciła uwagę, że jako mieszkanka Podjuch czuła sięniestety jakby żyła w dzielnicy traktowanej przez władze jak "wyrostek robaczkowy". Podjuchy muszą być połączone z resztą Prawobrzeża ścieżką rowerową i rowerem miejskim, szczególnie, że są tam inwestycje z zakresu kultury i czasu wolnego.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że przygotowywana jest poprawka do budżetu na październik, ale ten temat jest to kwestia otwarta ponieważ wymaga jeszcze uzgodnień z ZDiTM. Jednocześnie poinformował, że jest w trakcie podpisywania porozumienia ze stowarzyszeniem (mającym siedzibę w Warszawie) w kwestii przejścia podziemnego.

P. Bartnik - zwrócił uwagę, że zasady SBO pozwalają głosować tylko "za" danym projektem obywatelskim nie zakłada jednak oddanie głosu "przeciw" jakiemuś projektowi.

E. Łongiewska-Wijas - odnosząc się do swoich wcześniejszych wypowiedzi podkreśliła, że nie ma nic przeciwko Podjuchom.

Ł. Kadłubowski - zapytał o Centrum Aktywności Lokalnej.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że odbyły się trzy nieudane przetargi, w czwartym przetargu pojawiły się dwie oferty. Z racji tego, że miejsce charakteryzuje się dużą aktywnością udało się porozumieć z wykonawcą na realizację tego zadania w okresie wakacyjnym.

M. Szyszko - uznał, że swoją wypowiedzią radna E. Łongiewska-Wijas kwestionuje wynik SBO oraz poinformował, że radna ma nieaktualne informacje, bo na sesji pojawi się zmiana dotycząca Kijewa. Zawrócił uwagę, że odległość między scateparkami w Podjuchach i na Majowym wynosi 1 km.

E. Łongiewska-Wijas - radna poprosiła, aby radny M. Szyszko nie manipulował jej wypowiedzią i podkreśliła, że popiera wszystkie działania w Podjuchach. Podkreśliła, że w pełni popiera też, aby "Krzemień" w Podjuchach uzyskał status domu kultury, a nie Centrum Aktywności Lokalnej. Poinformowała, że ma stały kontakt ze środowiskiem skateowskim, które uważa, że jeżeli ma być w Podjuchach budowany nowy skatepark, to powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców Prawobrzeża i miasta. Podjuchy nie są dobrze skomunikowane z innymi osiedlami, w korku ze Zdrojów stoi się czasem pół godziny, rowerem można pokonać tą trasę w mniej niż 10 minut. Zwiększenie dostępności wszystkich atrakcji w Podjuchach można osiągnąć poprzez poprowadzenie tam roweru miejskiego i ścieżki rowerowej.

M. Biskupski - zapytał o program oświetlenia ulic Pszenna - Walecznych, czy chodzi o przeniesienie tego zadania, czy też o rezygnację z jego realizacji?

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że nie ma tego zadania ponieważ ZDiTM nie ma sporządzonej dokumentacji ale jest to jak najbardziej kwestia otwarta.

P. Bartnik - zapytał o Klub Seniora.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jest to obiekt, który wymaga modernizacji. Budynek znajduje się w zarządzie NiOL i spółka poinformowała, że w tym roku nie wykona tego zadania.

Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania (7-za, jednogłośnie) pozytywne zaopiniowała projekt uchwały nr 256/19 wraz z autopoprawką.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokół sporządziła Przewodniczący Komisji
 
Marta Klimek
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/16 09:59:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 09:59:06 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2020/01/14 13:09:27 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2020/01/14 13:06:10 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/10/01 08:59:29 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:52:07 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:50:43 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:50:14 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:49:24 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:36:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/09/03 13:08:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/09/03 13:06:12 nowa pozycja