Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.1.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 22 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 15:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego Komisji


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki  - otworzył pierwsze posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji.

Radny P. Jaskulski  - zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Kadłubowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji.  

Radny Łukasz Kadłubowski -  wyraził zgodę.  

W wyniku głosowania: za- 5, przeciw-0, wstrzym.-2,  Komisja wybrała radnego Łukasza Kadłubowskiego na Przewodniczącego Komisji.

 

 


 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła  Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/17 13:14:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/17 13:14:22 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 13:13:57 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 13:07:56 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 13:01:27 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 12:58:44 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/19 11:54:38 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/19 11:50:58 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/19 11:48:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/01/30 11:45:34 nowa pozycja