Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.35.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 25 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 26 maja br.

- 102/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 26 maja br.

- 102/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.


Projekt uchwały nr 102/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych  na terenie Gminy Miasto Szczecin

Prezentacji uchwały dokonał P. Adamczyk

Komisja w wyniku głosowania: za- 8  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały nr 109/20  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Prezentacji uchwały dokonał M. Przepiera – Zastępca prezydenta m. Szczecina-biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację, w której znalazły się podmioty działające w branży gastronomicznej, propozycją stanowiącą odpowiedź na postulaty przedsiębiorców o stworzenie warunków umożliwiających w najbliższym sezonie letnim choćby częściowe odrobienie strat finansowych poniesionych w okresie od marca 2020 r. proponujemy uchwałę, która wprowadza niższą o 90% stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego związanego z prowadzeniem działalności w formie ogródków gastronomicznych.

P. Adamczyk- przyjęli czasowe rozwiązania do końca września br; dla przedsiębiorców prowadzących ogródki gastronomiczne w ramach pakietu rozwiązań przewiduje się: 90% zniżki – do końca września, możliwość wyjścia na zewnątrz tym lokalom, które nie miały dotychczas ogródków, możliwość zajęcia pasa ruchu drogowego, tam gdzie będzie jest to możliwe wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

P. Słowik- podziękował za tą uchwałę, że przedsiębiorcy maja możliwość wyjścia na ulicę.

Radny M. Pawlicki- w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości podziękował za wysłuchanie również ich wniosków w tej sprawie, jest to ukłon w stronę przedsiębiorców. Jednak uchwałę otrzymali 10 minut przed komisją, jest to nieprawidłowy tryb pracy.

M. Przepiera- przyjmuje uwagi, ale pamiętajmy w jakich warunkach działamy, musieliśmy poczekać na opinię środowisk a także konsultowali dokument  ze służbami wojewody.

Komisja w wyniku głosowania: za- 8  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny P. Słowik– prosi o zwrócenie uwagi na przykoszenie traw na miejscach strategicznych utrudniających organizacje ruchu w pasie ruchu drogowego. Super, że nie kosimy zieleni bo susza, ale musimy dbać o bezpieczeństwo.

P. Adamczyk- dziś odbędzie się spotkanie w tym temacie.

Radna M. Myśliwiec- w pasie ruchu  drogowego są nasadzenia typu krzewy  np. na ul. Arkońskiej poprzez niekoszenie a nawet nie pielenie zginęły w gąszczu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- trzeba sprawdzić umowę z  wykonawcą, bowiem często są zapisy obligujące go do koszenia i pielenia jeszcze przez okres ok. 2-3 lat od czasu zakończenia inwestycji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/06/24 09:00:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/06/24 09:00:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 13:43:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 13:11:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 09:27:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/21 08:13:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/21 08:12:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/21 08:11:38 nowa pozycja