Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.34.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p.  - .


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 17 września br.
3. Wybór Przewodniczącego komisji.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 17 września br.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.09.20 przyjęto w głosowaniu: za-6, przeciw-0, wstrzm.-1.


Ad. pkt. 3.
Wybór Przewodniczącego komisji.


Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji.

J. Posłuszny - zgłosił kandydaturę radnego Bazylego Barana.

Radny B. Baran wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 (3 radnych nie brało udziału w głosowaniu) Komisja wybrała radnego Bazylego Barana na stanowisko Przewodniczącego Komisji.


Ad. pkt. 4.
Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.


Następnie Przewodniczący Komisji B. Baran zgłosił kandydaturę radnego W. Dzikowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny W. Dzikowski wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za - 3, przeciw - 0, wstrzym. - 1 (3 radnych nie brało udziału w głosowaniu) Komisja wybrała radnego Władysława Dzikowskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała  Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/11/23 08:08:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/11/23 08:08:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/10/12 10:24:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/10/09 10:34:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/10/09 10:33:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/30 12:52:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/30 12:48:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/29 13:59:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/29 13:58:09 nowa pozycja