Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.2.2018
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 301/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
- 302/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
- 303/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
- 304/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
- 305/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
- 306/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
- 307/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
- 308/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
- 309/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
- 310/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
- 311/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
- 312/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
- 313/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
- 314/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
- 315/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
- 316/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
- 317/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
- 318/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
- 319/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
- 320/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
- 321/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
- 322/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
- 323/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
- 324/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
- 325/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
- 326/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
- 327/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
- 328/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
- 329/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
- 330/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
- 331/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
- 332/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
- 333/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
- 334/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
- 335/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
- 336/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
- 337/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisji Urszula Pańka powiedziała, że wpłynęła opinia prawna (zał. 3 do protokołu), która stwierdza, iż Miejska Komisja Wyborcza nie ma podstaw prawnych do opiniowania projektów uchwał. Zapytała czy zakres ujęty w statucie mówiący o opiniowaniu wyklucza opiniowanie innych projektów uchwał.

Radca Prawny Hanna Durka odpowiedziała, że Miejska Komisja Wyborcza jest organem wyborczym, co znajduje potwierdzenie w zapisach § 45 Statutów Osiedli, do zadań którego należy przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad osiedli. Zakres kompetencji jest szczegółowo określony w §47 statutów osiedli. Celem MKW nie jest uprawnienie wykonywania zadań Rady Miasta określonych w §15 Statutu Miasta, a zatem nie można jej uznać za stałą komisję REM w rozumieniu zapisów § 23 Statutu Rady Miasta i wobec tego nie mają do niej zastosowania zapisy zawarte w § 24 Statutu, w tym opiniowanie projektów uchwał RM.

Urszula Pańka zaproponowała zmianę zapisu punktu na omówienie.

Radna Dominika Jackowski zapytała czy opinia jest wiążąca i Komisja powinna się poruszać w katalogu 21 punktów art. 36 statutu osiedla.

Hanna Durka odpowiedziała, że Komisja powinna poruszać się w tym katalogu 21 punktów.

Wobec tego Dominika Jackowski złożyła wniosek formalny o wycofanie z opiniowania projektów uchwał w sprawie zmian statutów osiedli.

Komisja w wyniku głosowania: za-3; przeciw-1; wstrzym.-0 przyjęła ww. wniosek.

Urszula Pańka zaproponowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu 3: Omówienie projektów uchwał o nr: 301/18-337/18.

Komisja w wyniku głosowania: za-4; przeciw-0; wstrzym.-0 przyjęła ww. wniosek.

Urszula Pańka zapytała co Komisja może omawiać.

Hanna Durka odpowiedziała, że Komisja może zapoznać się z zapisami w projektach uchwał, a w trakcie realizacji sygnalizować, jednak  nie jest to pojęcie opinii.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 28 listopada 2018 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-4; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Omówienie projektów uchwał o numerach:
- 301/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
- 302/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
- 303/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
- 304/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
- 305/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
- 306/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
- 307/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
- 308/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
- 309/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
- 310/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
- 311/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
- 312/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
- 313/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
- 314/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
- 315/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
- 316/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
- 317/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
- 318/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
- 319/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
- 320/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
- 321/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
- 322/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
- 323/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
- 324/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
- 325/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
- 326/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
- 327/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
- 328/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
- 329/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
- 330/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
- 331/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
- 332/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
- 333/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
- 334/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
- 335/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
- 336/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
- 337/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz


Arkadiusz Lisiński Radny Rady Osiedla Żelechowa zapytał, która komisja Rady Miasta powinna zaopiniować zmiany do projektów statutów.

Hanna Durka odpowiedziała, że Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.

Wobec braku pytań dotyczących projektów uchwał w sprawie zmian statutów Przewodnicząca zamknęła punkt 3.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Urszula Pańka zaproponowała, aby wybrać Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Marek Kolbowicz głosił kandydaturę radnego Przemysława Słowika na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Przemysław Słowik wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzym.-0, Komisja wybrała radnego Przemysława Słowika na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Komisja zapoznała się z korespondencją:

  • rezygnacją Pani Ewy Lamparskiej z pracy w RO Kijewo (zał. 4 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 1 w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 5) oraz wystosowała pismo powołujące p. Agnieszkę Różę Drewnowską (zał. nr 6) w skład rady.
  • Opinią prawną w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych (zał.7).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/01/17 09:50:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/01/17 09:50:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/31 13:10:16 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/07 08:51:00 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 12:56:02 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 12:55:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 12:27:01 nowa pozycja