Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 19 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Odra- jako ewentualne zagrożenie epidemiologiczne w mieście Szczecinie
4. Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w roku 2019-2020
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


Komisja w wyniku głosowania (za- 6) przyjęła  protokół z dnia 15 stycznia br.


Ad. pkt. 3.
Odra- jako ewentualne zagrożenie epidemiologiczne w mieście Szczecinie


Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler Przywitał zaproszonych gości, p.dr M. Domagałę-Dobrzycką- specjalistę zdrowia publicznego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, panią dr Marletę Zienkiewicz- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Mikrobiologii   Lekarskiej oraz p. Renatę Opielę –Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

Poprosił o przybliżenie tematu tj. przedstawienie sytuacji epidemiologicznej związanej z zachorowaniami na odrę na dzień dzisiejszy. Wiadomo, że w Szpitalu MSWiA przy ul. Jagiellońskiej pojawiło się ognisko choroby, chciałby aby  na dzisiejszym spotkaniu  specjaliści wypowiedzieli się w tej kwestii. Oddał głos pani dr Domagale-Dobrzyckiej.

P. Dr Dobrzycka poprosiła  Panią  R. Opiela pracownika Stacji  o przedstawienie prezentacji multimedialnej dot. w.w tematu.

Renata Opiela- chciałaby uspokoić na początku wszystkich, sytuacja w Szczecinie jest opanowana, brak nowych zachorowań na odrę. Przedstawiła dane dot. ilości zachorowań. Na terenie województwa zachodniopomorskiego do tej pory odnotowano 48 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowania na odrę, w  samym mieście Szczecin  42 ( 24 przypadki zachorowań to  szpital MSWiA).  Choroba dotknęła tylko osoby dorosłe. Na początku marca zostanie podany oficjalny komunikat w tej sprawie.

dr Domagała-Dobrzycka stwierdziła, że liczby zachorowań, w tym podejrzeń, mogą ulec zmianie,  podkreśliła również,  że problem odry jest bardzo poważny, ponieważ choroba atakuje zarówno dorosłych jak i dzieci, a przede wszystkim osoby nieszczepione,  odrę w Szczecinie wykryto na początku roku u jednej z pracownic szpitala przy ul. Jagiellońskiej, pochodzącej z Ukrainy.  Kilka dni później w placówce szpitalnej zachorowało 24 osoby.  Sanepid  apeluje, aby przede wszystkim wśród pracodawców propagować szczepienia przeciwko odrze. Dodała, że dużą rolę mają do odegrania pracodawcy, którzy powinni zadbać o zaszczepienie pracowników, przyjeżdżających z Ukrainy.

 Dodała również, że najważniejszą i najskuteczniejszą metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się odry jest szczepienie, dlatego potrzebna jest informacja i  dobra edukacja w tej kwestii. Ważne jest, aby przyjąć szczepionkę w ciągu 72 godzin od kontaktu z zarażonym. Koszt podwójnego szczepienia wynosi między 80 zł a 160 zł na jedną osobę dorosłą. Dla dzieci szczepienia są bezpłatne. Szpitale w Szczecinie są zaopatrzone w wystarczalną liczbę szczepionek. W Szczecinie poziom uodpornienia na odrę waha się w okolicach 85 % (poniżej ustalonych światowych norm). Dodała, że ok. 1400 osób w województwie do tej pory uchyliło się od szczepień (dane udokumentowane).

Jak podała Renata Opiela, w 2018 roku w Szczecinie od szczepienia uchyliło się aż 445 osób. Podała również dane dot. zachorowań na inne wirusowe infekcje jak np. grypę, gdzie w województwie zachodniopomorskim zachorował 4900 osób, w tym w Szczecinie 1436osób.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie odnośnie powikłań po odrze, może sama choroba nie jest tak groźna ale  powikłania mogą być niebezpieczne. Pyta też, jak Miasto  może pomóc, jak się bronić  przed ewentualnym zagrożeniem?

Dr R. Opielko-Sanepid- podała najbardziej niebezpieczne przypadki, jak zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc, ucha środkowego i podostre twardniejące zapalenie mózgu. Niektóre z nich kończą się w efekcie zgonem.

Głos zabrała p. dr Marleta Zienkiewicz- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej – stwierdziła, konieczne są dwie dawki szczepionki, należy koniecznie zabezpieczyć  szczepienia dla pracowników przyjeżdżających z Ukrainy. To bardzo ważne, posiadają oni pozwolenia czasowe na pobyt w Polsce, potem wracają do siebie do kraju i proces ten się powiela. Należy szkolić  pracowników, pracodawców zatrudniających osoby z Ukrainy. Informacje i zalecenia dot. profilaktyki znaleźć można na stronach internetowych. Trzeba tez dotrzeć do żłobków, przedszkoli, szkół.  Ważna jest dobra rzetelna informacja, należy też dementować fałszywe pogłoski nt choroby i możliwości zarażenia.

Przewodniczący Ł. Tyszler podał przykład pewnego lekarza, który  wypowiadał się na temat szczepień w piśmie Lancet,  wykonał bardzo złą robotę, przedstawiając  fałszywe fakty i zniechęcając do szczepień. Pyta Panią  dyr. Wydziału Spraw Społecznych, czy Miasto może jakoś pomóc w akcji edukacyjnej, co można zrobić wspólnie, aby tę sytuację  wyprostować.

Dyr. Beata Bugajska- jest gotowa do współpracy zarówno z Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej jak z Sanepidem, trzeba edukować matki, przedszkolanki, wychowawców i pracodawców, nie tylko osób z Ukrainy.  

 

 

 

 


Ad. pkt. 4.
Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w roku 2019-2020


Programy profilaktyczne i zdrowotne realizowane w roku 2019-2012- omówiła dyr. WSS Beata Bugajska. Materiał  przedstawiony  przez p. dyrektor, stanowi załącznik pisemny (tabela) do protokołu.

Miasto realizuje programy polityki zdrowotnej:

1. Program profilaktyki wad postawy i schorzeń  narządu ruchu- uczniowie klas I szkół podstawowych

2. Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów II klas szkól podst.

3. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat

4. Zapobieganie  próchnicy wśród dzieci klas VI szkól podst.

5. Zapobieganie grypie i jej skutkom dla osób po 65 r.życia.

6. Realizacja świadczeń zdrowotnych w ramach uzupełnienia real. przez PSK1- Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego  w Polsce w latach 2016-2020 polegające na wsparciu mężczyzn

7. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2120 dla mieszkańców Szczecina

Następnie dyr. Bugajska omówiła programy profilaktyczne, realizowane  przez  Miasto. materiał stanowi załączni do protokołu.

Radny Marek Kolbowicz zadał pytanie  ad.  p. 7- 100 par ma  zostać  objętych pomocą, radny pyta, kiedy program się  rozpocznie.

Dyr. Bugajska- nie podjęto jeszcze  decyzji, procedura trwa, do końca miesiąca powinno być wiadomo kto będzie realizować to zadanie.

Komisja po zapoznaniu się   z przedstawionym materiałem, przyjęła do wiadomości, bez zajmowania stanowiska w sprawie.

 

 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/07/24 12:14:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/07/24 12:14:01 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/02/22 12:54:54 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/02/21 13:26:10 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/24 12:09:18 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/24 11:37:42 nowa pozycja