Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.19.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:15
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Komenda Miejska Policji w Szczecinie- zapoznanie się z kierownictwem, strukturą organizacją i zadaniami poszczególnych komórek.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Komenda Miejska Policji w Szczecinie- zapoznanie się z kierownictwem, strukturą organizacją i zadaniami poszczególnych komórek.


Posiedzenie Komisji odbyło się w Komendzie Miejskiej Komisji, z ramienia Policji uczestniczyli Komendant Miejski Policji w Szczecinie  insp. Piotr Makuch oraz jego zastępcy i Komendanci Komisariatów Szczecińskich. Wprowadzenia do tematu dokonał  P. Makuch omówił strukturę zatrudnienia w komendzie (borykają się z brakami  kadrowymi-   obecnie nie obsadzonych jest 167 etatów), niestety zanotowali wzrost wykroczeń w   ruchu drogowym  ( 407 wypadków – 18 zabitych), nietrzeźwi kierowcy lub pod wpływem środków odurzających, główna przyczyna to brawurowa prędkość.

Następnie Komendanci Komisariatów omówili pokrótce charakterystykę swoich rejonów; 

Komisariat Policji Szczecin-Śródmieście Komendant nadkom. Izabela Cul- specyficzny rejon z uwagi na lokale gastronomiczne w śródmieściu, które generują zakłócenia porządku a także  przemoc domowa pod wpływem alkoholu, kradzieże sklepowe.

Komisariat Policji Szczecin- Niebuszewo Komendant  podinsp. Sławomir Czura– rejon który obejmuje to Wały Chrobrego, u niego dużo zdarzeń drogowych, kradzieże sklepowe, narkotyki. Zjawisko które występuje u niego to graficiarze; jest duża wykrywalność, często  jednak zgłoszenia nie są rejestrowane bowiem rodzice sprawców podejmują działania w celu naprawy szkody tzw. przywrócenie do stanu poprzedniego. W celu wyeliminowania zjawiska  prowadzą również rejestr graficiarzy.

Komisariat Policji Szczecin-Pogodno Zastępca Komendanta podinsp. Grzegorz Kozłowski- rejon który obejmuje to specyfika zabudowy „blokowiska” oraz domy jednorodzinne. Głównie włamania do samochodów, mieszkań. W lato zabezpieczenie na terenie Głębokiego, Arkonki, w tym okresie akcja „Znicz”. Udzielają również pomocy szpitalom w poszukiwaniu osób, które samodzielnie oddaliły się z oddziałów tzw. ”zamkniętych”.

Komisariat Policji Szczecin-Nad Odrą Zastępca Komendanta nadkom. Andrzej Szrajber – u niego jest duże zróżnicowanie społeczne, rejon trudny przestępstwa seksualne, narkotykowe, przemoc domowa pod wpływem alkoholu, zgony osób samotnych.

Komisariat Policji Szczecin-Dąbie Komendant nadkom. Emil Ubych-  kradzieże  elementów metalowych, zwiększona ilość zdarzeń drogowych (autostrada), centra handlowe drobne kradzieże a także bulwary, które wymagają zwiększonej ilości patroli. Udzielają również pomocy szpitalom w poszukiwaniu osób, które samodzielnie oddaliły się z oddziałów tzw. ”zamkniętych”.

Radny J. Posłuszny- zapytał w jakim zakresie Policja współpracuje ze SM? Jego zdaniem te służby winny być uzupełniające się.

P. Makuch– zależy im na trzech płaszczyznach współpracy: profilaktyka, powrócenie do wspólnych patroli poszczególnych dzielnic, pomoc w zabezpieczeniu zgromadzeń typu mecze itp. Jednakże nadal  współpracują ze SM chociażby w usuwaniu pojazdów typu wrak a także źle zaparkowanych, porządek w mieście itp.

Następnie głos zabrał W. Daniłkiewicz Dyrektor WZKiOL– priorytetem dla wspólnych działań jest wyeliminowanie wzrostu wypadków śmiertelnych w ruchu drogowym; powołany został Zespół ds. bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Główne zadania miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa to doświetlenie ulic, zainstalowanie monitoringu wizyjnego ( jest powołany zespól do rozbudowy monitoringu a miasto ogłosiło przetarg na inteligentną  obróbkę obrazu pozyskiwanego z monitoringu, oprogramowanie będzie zwracało uwagę na przekroczenia prędkości a także wyszukiwanie pojazdu skradzionego). Miasto wspiera cały czas Policję na przestrzeni 10 lat otrzymali 14 mln.700 tysięcy dofinansowania.  

Przedstawiciele policji obecni na posiedzeniu zwrócili uwagę na potrzeby monitoringu w parku Żeromskiego i na rondzie Akademickim. Ponadto zwrócili uwagę na siły które muszą kierować do zabezpieczenia niewybuchu, ostatnio musieli pilnować 72 godziny niewybuchu w Kijewie (kosztem innych zadań).

W. Daniłkiewicz- miejsca typowane do monitoringu opiniuje zespół: na rondzie Akademickim będzie zainstalowane, w parku jest gorzej bo zasłaniają go drzewa.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski -zwrócił uwagę na możliwość zachęcenia młodych funkcjonariusza do pracy w policji poprzez  otrzymanie mieszkania służbowego. Obecnie trwają prace nad nowelizacją polityki mieszkaniowej, miasta być może należy tam zgłosić ten wniosek. Podziękował zebranym za spotkanie.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/11/18 12:16:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/11/18 12:16:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/30 12:12:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/21 14:05:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/21 12:30:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/21 12:22:43 nowa pozycja