Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.29.2020
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 12 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - wizyta komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - wizyta komisji.


Komisja odwiedziła szczecińską spalarnię. Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Tomasz Lachowicz Radnych: koszt inwestycji 711 mln zł. Najważniejsze źródła finansowania: 279 mln zł - dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 327 mln – obligacje Banku Pekao SA. 60 mln zł – środki własne ZUO.  Właścicielem i operatorem EcoGeneratora jest miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. ZUO dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zamienia w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. Mieszkań. Instalacja rozpoczęła pracę w grudniu 2017 roku. W pierwszym roku unieszkodliwiła 114,5  tys. ton odpadów komunalnych i wytworzyła blisko 190 tys. GJ ciepła;  zaś w roku  2019 EcoGenerator osiągnął projektową wydajność (150 tys. ton) oraz wytworzył 609 tys. GJ ciepła. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników zakład osiągnął maksymalną wydajność. Popyt na nasze usługi jest znacznie większy niż możliwości. Na dzień dzisiejszy wiele miast chciałaby  podobną instalację, ale Unia Europejska nie dofinansowuje już spalarń w Polsce. Tak więc z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć,  że Szczecin decydując się w 2010 roku na budowę zakładu termicznego przetwarzania odpadów znakomicie wykorzystał szansę.

 Odpady ze Szczecina stanowią połowę  przetwarzanych w EcoGeneratorze.  Dostarczają je firmy Remondis, MPO, Suez i Tompol. Reszta pochodzi ze Stargardu, Myśliborza, Związku Gmin RXXI i Związku Celowego Gmin 12. Zakład przyjmuje też odpady z innych województw, głównie: lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.

EcoGenerator odwiedzają uczniowie szczecińskich szkół, studenci, seniorzy, członkowie różnych stowarzyszeń. Główne zadania EcoGeneratora to:ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój systemu gospodarki odpadami. W EcoGeneratorze został zastosowany system oczyszczania spalin metodą mokrą. Spaliny, zanim opuszczą zakład, przechodzą  przez szereg zespołów procesowych, w których pozbawiane są szkodliwych substancji gazowych i pyłów w stopniu gwarantującym całkowite bezpieczeństwo środowisku naturalnemu i ludziom.  Główne zadanie EcoGeneratora polega na ekologicznym unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. Bonusem jest energia elektryczna i cieplna.

W dalszej części porządku obrad Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Tomasz Lachowicz oprowadził radnych po spalarni. Goście zobaczyli m.in. bunkier odpadów oraz ruszt. Na terenie zakładu jest ścieżka edukacyjna, dzięki której można zapoznać się z przebiegiem procesu przekształcania odpadów w energię, a także dowiedzieć się, jakie znaczenie dla ochrony środowiska i nowoczesnej gospodarki mają spalarnie odpadów komunalnych.

 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/02/19 13:09:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/02/19 13:09:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/13 11:38:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/04 09:19:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/04 09:16:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/04 09:13:06 nowa pozycja